Daling olie: geschenk voor consument en Fed?!

Marktrapport

“So great that oil prices are falling (thank you President T). Add that, which is like a big Tax Cut, to our other good Economic news. Inflation down (are you listening Fed)!” @realDonaldTrump (25 november)

Dat de Amerikaanse president Trump over alles en iedereen een mening heeft, en die op de koop toe via Twitter en andere kanalen verkondigt, is een understatement. Als zelfverklaard centrum van het universum steekt hij met de regelmaat van een klok pluimen op de hoed voor eender welke positieve ontwikkeling. De daling van de olieprijs is zijn meest recente “verwezenlijking”. Enkele kanttekeningen bij de prijsbeweging, en de conclusies die de president trekt, zijn op zijn plaats.

Eerst de feiten: de prijs voor een vat Brent ruwe olie daalde van meer dan $85/vat begin oktober onafgebroken tot minder dan $60/vat, het laagste niveau sinds oktober vorig jaar. President Trump speelt op twee vlakken effectief een rol. Om te beginnen is de dreiging om Iraanse olie volledig uit de markt te halen niet tot uiting gekomen. Een beperkt aantal landen mag zich in bepaalde omstandigheden nog steeds tot Teheran richten om olie te kopen. Daarnaast houdt hij zijn bondgenoot in de Perzische Golf, Saudi Arabië, het hand boven het hoofd in verband met de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi in het Turkse consulaat. De dwangsom die kroonprins Mohammad bin Salman daarvoor moet betalen? De OPEC-productie op (record)koers houden. Voorlopig spelen de Saudi’s hun rol, maar dalende olie-inkomsten slaan een gat in de lokale schatkist. De hamvraag luidt of die laatste overweging al zal doorwegen op de OPEC-vergadering van 6 december in Wenen. Het lobbywerk binnen de groep van olieproducerende landen om via productieverlagingen de olieprijs in 2019 te ondersteunen is al volop bezig. De Amerikaanse oliesector is ook medeverantwoordelijk voor de recente prijsdaling van het zwarte goud. De VS stak eerder dit jaar Saudi Arabië en Rusland voorbij als grootste olieproducent ter wereld. De hoge gemiddelde olieprijs in de eerste drie kwartalen van het jaar maakte het lucratief om meer oliebronnen aan te boren.

Op basis van bovenstaande elementen denken we dat de huidige daling van de olieprijs vooral een positieve aanbodschok is, eerder dan een negatieve vraagschok, al gonst het van berichten over een globale groeivertraging. De conclusie die president Trump trekt voor de consument, een vermomde belastingverlaging, valt te verdedigen. De zoveelste sneer naar de Amerikaanse centrale bank (Fed) niet. Het is een publiek geheim dat Trump wil dat de Fed haar opwaartse rentecyclus stopt of zelfs omdraait. Het Amerikaanse hoofdinflatiecijfer zal nu effectief lager uitvallen door de daling van de energieprijzen en kan misschien zelfs onder de 2%-inflatiedoelstelling van de Fed zakken. De onderliggende kerninflatie daarentegen zal normaal minstens op peil blijven omdat de daling van de olieprijs aanbod- ipv vraaggedreven is. Die laatste assumptie zet president Trump zelf contradictorisch kracht bij door te wijzen naar de “belastingverlaging”. De Amerikaanse economie zal dus sterk blijven en is het voornaamste argument voor de Fed om haar normalisatiecyclus door te zetten. Thank you, President T.!
 

Figuur - Prijs voor een vat Brent ruwe olie valt terug tot $60/vat

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Een reality-check. Rentes steeds lager.

Een reality-check. Rentes steeds lager.

Fed doet wat ze kan…

Fed doet wat ze kan…

Wordt vakantie goedkoper?

Wordt vakantie goedkoper?

Meer of minder inflatie door corona?

Meer of minder inflatie door corona?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.