Rentemarkten slaan alarm

Marktrapport

De voorbije maand was het alle hens aan dek op de rentemarkten. De belangrijkste Europese en Amerikaanse rentes zakten met 50 tot 60 basispunten. Overheidsobligaties van landen zoals Duitsland of Nederland noteren allemaal met een negatief rendement en aan historische dieptepunten. De Belgische rentes bevinden zich tot een looptijd van 7 jaar onder het nulpunt. De rentecurves in de VS en het VK namen een inverse vorm aan tussen looptijden van 2 jaar en 10 jaar. De korte rentes zijn dus hoger dan lange rentes. Het signaal van de rentemarkten hoeft weinig extra betoog: de (globale) groeivertraging evolueert naar een recessie. De economie draait al een tijdje op twee snelheden. Relatief sterke binnenlandse dienstensectoren maskeren de zwakte van de exportgerichte industriële sectoren. Het adagium was lang dat de dienstensector een tijdelijke industriële dip zou opvangen. Nu vreest men dan de dienstensector zal bezwijken onder de permanente industriële inzinking.

De recessievrees is het thema waarop markten zonder afleiding in automatische piloot op terugvallen. Hier zal waarschijnlijk pas verandering in komen als de economische cijfers langdurig verbeteren of nadat centrale bankiers hun troeven op tafel werpen. Behalve Duitse/Amerikaanse overheidsobligaties kwam ze andere veilige havens zoals de Japanse yen, de Zwitserse frank of goud ten goede. EUR/USD is een oase van rust ondanks de hogere volatiliteit, maar we blijven erbij dat de VS de beste papieren heeft om op termijn een zwakkere munt te bekomen…

Gepaard met een scenario van mindere groei gaan nieuwe verwachtingen omtrent het beleid van centrale bankiers. Wat de ECB betreft gaat de markt uit van een scenario van minstens twee depositorenteverlagingen van 10 basispunten tussen nu en midden 2020. De depositorente zou dan -0.6% bedragen. Bij de effectiviteit van zo’n maatregelen plaatsten we recent nog vraagtekens. Als we de ECB-leden mogen geloven, kunnen we ons niet enkel aan een renteverlaging verwachten in september. Een nieuwe forward guidance, aankopen van activa of een getrapt depositorentesysteem behoren allemaal tot de mogelijkheden. De notulen van de vorige ECB-vergadering, die deze namiddag gepubliceerd worden, lichten mogelijk een tipje van de sluier op. In de VS staken de economische realiteit en de markten de Fed rechts voorbij. De Amerikaanse centrale bank verlaagde in juli de beleidsrente en verdedigde de beslissing met hand en tand als een eenmalige, mid-cyclus aanpassing. Morgen houdt Fed-voozitter Powell een belangrijke toespraak op het symposium in Jackson Hole. We denken dat hij van koers zal veranderen. De beleidsnormalisatie wordt waarschijnlijk definitief opgeborgen en vervangen door een intentieverklaring om de economie verder te behoeden van schokken. In dat opzicht waren de notulen van de Fed-vergadering gisteren interessant. Eén van de conclusies van een interne doorlichting van het monetaire raamwerk van de Fed luidt dat ze in de toekomst makkelijker de toevlucht kan nemen tot niet-conventionele maatregelen zoals een communicatiepolitiek voor de rentes of de aankopen van activa dankzij de kennis die de Fed daarover vergaard heeft in de post-crisis jaren. De markt houdt voorlopig vooral rekening met extra renteverlagingen. Opeenvolgende renteknippen in september, oktober en december krijgen een kans toegedicht van 50%.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal
 

Evolutie Europese swaprentecurve tussen 12/07 (geel) en gisteren (groen)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Le côté obscur de l'économie de la dette

Le côté obscur de l'économie de la dette

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

Zomers optimisme van korte duur

Zomers optimisme van korte duur

CE-munten met de rug tegen de muur

CE-munten met de rug tegen de muur
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.