Een bitterzoete renteknip

Marktrapport

De Amerikaanse centrale bank (Fed) verlaagde gisteren voor het eerst sinds de financiële crisis de beleidsrente. Ze sneed 25 bp in de Fed Funds rente, die nu 2-2.25% bedraagt. De Fed beëindigt ook de afwikkeling van haar balans iets sneller dan voorzien (in augustus). De situatie anno 2019 is uiteraard compleet verschillend van deze in 2008. De logica en de aard van de huidige renteknip is dat ook. Hoe breng je die boodschap duidelijk maar genuanceerd over aan een markt die de afgelopen weken op stevige versoepeling vooruit is gelopen? Powell stond voor een aartsmoeilijke evenwichtsoefening.

Het inleidend beleidscommuniqué brak gisteren weinig potten. De aanpassingen bleven beperkt tot een minimum. Over de Amerikaanse economie klinkt de Fed nog steeds vrij positief, al blijft de globale economische omgeving precair, de (handels)onzekerheid aanwezig en de inflatie(verwachtingen) laag. Het zijn de voornaamste redenen die de Fed gisteren inspireerden tot een renteverlaging, verduidelijkte Powell tijdens de persconferentie nadien. De Fed wil de groeimotor immers draaiende houden. Maar voornoemde risico’s dreigen de economie op termijn (te veel) aan te tasten. Om dat te vermijden, leverde de Fed een zogeheten ‘preventieve renteverlaging’ af, analoog aan de jaren ’90. Pittig detail: het FOMC besliste niet unaniem. Twee gouverneurs zagen de rente liever stabiel. Beleggers die op (veel) meer monetaire hulp hoopten, werden evenwel tegenvoets genomen. Het toekomstig monetair beleid hangt af van de economische data én de evolutie van diverse risico’s (handel, internationale context). Het is dus voorbarig om zonder meer een verdere aanzienlijke versoepeling te verwachten. Dat is evenmin evident onder de Fed-assumptie van een nog steeds gunstige (Amerikaanse) economie. Deze renteverlaging is m.a.w. niet per definitie de start van een lange reeks, aldus Powell. Een communicatieve uitschuiver of een doelbewuste uitspraak om de ver vooruitgelopen markten even tot de orde te roepen? Powell nuanceerde dat even later wel en hield zo de deur voor een tweede renteverlaging open.

Voor de markten was het kwaad echter geschied. Powell’s opmerking bezorgde de preventieve renteverlaging een ‘hawkish’ randje dat een bitterzoete nasmaak achterliet. De Amerikaanse beurzen zetten een stapje terug van de recente recordniveaus en sloten een dik procent lager. De Amerikaanse rentecurve vervlakte fors. De kortetermijnrente steeg zo’n 3 bps terwijl langere looptijden 4 à 5 bps afbrokkelden. Anders gezegd: de markt stelt haar inflatieverwachtingen over de middellange termijn neerwaarts bij. Die boodschap komt bij Powell en de zijnen, die net het tegenovergestelde beogen, allicht niet goed aan. De dollar profiteerde, en hoe. De greenback handelt al even kortbij belangrijke technische niveaus (EUR/USD nabij 1.11, de handelsgewogen dollar, DXY, rond 98). De onverwacht stugge houding van de Fed duwde de USD daar vlotjes voorbij. EUR/USD tuimelde sinds gisteren ongeveer één ‘big figure’ en noteert midden 1.10/11. Vanuit een technisch oogpunt heeft de dollar terug de bovenhand. Als straks ook het ISM-bedrijfsvertrouwen (verwerkende nijverheid) en morgen de maandelijkse payrolls sterk uitvallen, doet de dollar er mogelijk nog een schepje bovenop.
 

EUR/USD: dollar behaalt opnieuw de bovenhand na onverwacht stugge Fed.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

ECB neemt schijnwerpers van Fed af

ECB neemt schijnwerpers van Fed af

IMF iets optimistischer in update van vooruitzichten

IMF iets optimistischer in update van vooruitzichten

Fed-beslissing: rustig houden wat rustig is

Fed-beslissing: rustig houden wat rustig is

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.