Vakantiegevoel even ‘on hold’

Marktrapport

Het stond in de sterren geschreven dat we het vakantiegevoel in de markt even zouden moeten opbergen eind juli/begin augustus. Alle grote centrale banken (ECB vorige week, BoJ vandaag, Fed morgen, BoE donderdag) beslissen over hun beleid en er wordt een lange reeks belangrijke data bekend gemaakt. Zo rollen de groeirapporten voor het tweede kwartaal volop binnen. De meest recente ontwikkelingen suggereren alvast dat de centrale banken toch net iets meer moeten doen dan het beleidscommuniqué van vorige vergadering kopiëren en hun vakantie verderzetten.

De Bank of Japan bevindt zich in een vergelijkbaar moeilijke situatie zoals de ECB. In het beleidsrapport geeft de BoJ nog maar eens toe dat ze met een inflatie van 1.6% in 2022 de beleidsdoelstelling niet zal halen. Gezien de massale monetaire stimulus die de bank nu al geeft, zijn de bijkomende opties zo mogelijk nog beperkter dan bij de ECB. De BoJ veranderde haar ‘forward guidance’ (~beleidsintentie) formeel nog niet maar waarschuwt zeker op te treden als het inflatiemomentum verder wegdeemstert. De BoJ houdt waarschijnlijk de reactie in het oog van de yen op de acties van de Fed en andere grote centrale banken. Als een eventuele stijging van de yen de inflatie nog verder afkoelt, moet de bank mogelijk toch (een van) haar laatste kogels afschieten.

Eens te meer ligt de bal dus in belangrijke mate in het kamp van de Fed. Morgenavond weten we meer. De data in de VS waren recent niet alarmerend. Toch anticipeert de markt op een renteverlaging met ten minste 0.25%. De inflatie brokkelt ook in de VS af en ‘preventief optreden’ is het nieuwe codewoord. Op termijn dreigen de gevolgen van het handelsconflict en andere (geo)politieke topics ook de groei in de VS af te remmen. Bovendien is de dollar sterk en staat Powell onder druk van de (regering) Trump om de economie niet nodeloos op te zadelen met het competitief nadeel van een strak monetair beleid en een te sterke dollar. Die politieke analyse mag niet meespelen bij een onafhankelijk centrale bank. De vraag is wat de Fed ermee kan winnen om het beleid te strak te houden in een context waar de markten en de andere centrale banken zich voorbereiden op soepele monetaire condities. De mate waarin Powell op de persconferentie de deur openhoudt voor verdere versoepeling dit en volgend jaar, meer nog dan de verlaging zelf, zal bepalen of EUR/USD al of niet door de bodem van 1.11 breekt. De voorzichtigheid waarmee de markt dit niveau behandelt, geeft alvast aan dat ze een softe ondertoon verwacht.

Nog even terug naar de politieke onzekerheidsfactoren. Brexit is niet het belangrijkste risico voor de Amerikaanse economie, maar Powell zal het zeker ook vermelden hij het lijstje afgaat.

Na de aanstelling van Boris Johnson vorige week, verstevigde het pond heel even. Het was geen verrassing dat Johnson een kabinet van brexit-getrouwen op de been bracht. Sommigen in de markt hoopten mogelijk op een periode van minder hoog oplopende retoriek en werk achter de schermen. Daar is voorlopig weinig van te merken. De EU en het VK zetten hun hakken in het zand. Voor de EU is de deal die het afsloot met PM May de enig mogelijke. Johnson zegt dat de deal voor hem dood is en dat de ‘backstop’ die moet garanderen dat er geen harde grens komt tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek, hoe dan ook weg moet. Brexit blijft een binair politiek risico. Het is onmogelijk in te schatten of de partijen ‘last-minute’ toch niet op de pauzetoets drukken om een chaosscenario te vermijden. De (wissel)markt bereidt zich wel voor op het groeiend risico dat politieke koppigheid het dreigt te halen van economisch geïnspireerde redelijkheid. Het pond toont een paniekreactie die begint te lijken op de prijsbeweging onmiddellijk na het referendum in 2016. De breuk van EUR/GBP boven 0.91 is technisch gezien een niet te negeren waarschuwing. Ook hier blijft het gevaarlijk om naar een vallend mes te grijpen, zeker als de oorzaak van de val een oncontroleerbaar politiek proces is. Sommigen opperen dat een vrije val van het pond Johnson uiteindelijk kan dwingen om zich toch gematigder op te stellen. Zo ver zijn we nu echter nog (lang) niet.
 

Figuur - EUR/GBP: pond geeft (brexit)waarschuwing

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

NBP is blind voor inflatie

NBP is blind voor inflatie

BoE volger; (nog) geen echte koptrekker

BoE volger; (nog) geen echte koptrekker

And… lift-off

And… lift-off

RBA buigt niet en predikt gul beleid

RBA buigt niet en predikt gul beleid
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.