De Libra: wat zal de echte prijs zijn?

Marktrapport

Recent kondigde Facebook aan dat ze een nieuwe digitale munt wil lanceren in 2020. Met deze digitale munt zou je gemakkelijk, goedkoop en snel online aankopen kunnen betalen en geld kunnen overmaken. De meningen over het potentieel van de Libra lopen uiteen en bovendien zijn er ook nog veel vraagtekens, onder andere over privacy en regelgeving.

Libra =/= Bitcoin

De Libra is geen nieuwe Bitcoin. Achter elke Libra zal een mandje staan met activa, waaronder deposito’s en kortetermijnpapier van betrouwbare overheden in stabiele internationale reservemunten. Achter de bitcoin zit er geen korf, enkel een softwaresysteem dat het aantal munten in omloop beperkt en dat de geldcreatie, het zogenaamde minen, steeds trager doet verlopen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de munt quasi niet gebruikt wordt als transactiemunt, maar als speculatiemunt. Kopers houden de munt bij in de hoop deze later te kunnen verkopen tegen een hogere prijs.

Nobel doel maar met winstoogmerk

De missie van Facebook klinkt op het eerste gezicht nobel. Ze mikken naar eigen zeggen op de 1,7 miljard mensen die geen toegang hebben tot financiële diensten omdat ze afgelegen wonen of omdat deze diensten in hun land zeer duur zijn. De Libra zou hen moeten toelaten om goedkoop toegang te krijgen tot bankdiensten zoals het openen van een bankrekening, sparen en het internationaal verzenden van geld. Om de kosten van het systeem te dekken zouden de interesten op de activa gebruikt worden. Wat overblijft van de interesten en eventuele waardevermeerderingen stroomt terug naar de investeerders, waaronder dus ook Facebook. En dat is mogelijk nog maar het topje van de ijsberg van de winst die Facebook uit de Libra zou kunnen halen.

Wat is de echte prijs van een Libra?

Met de Libra wil Facebook financiële diensten voor iedereen beschikbaar maken en zo het gat vullen dat financiële instellingen wereldwijd open gelaten hebben. De grote vraag is alleen of we willen dat Facebook dit gat dicht. In het verleden is al vaak gebleken dat idealisme bij facebook vaak niet meer is dan de mooie verpakking voor onderliggende winstmotieven. En bij Facebook komt de winst voornamelijk uit het gebruik en de verkoop van persoonlijke data. Facebook belooft dat de betaaldata niet bijgehouden of verkocht zullen worden. Het heeft zelfs een dochteronderneming, Calibra, opgericht om ons te overtuigen van de scheiding tussen sociale media en financiële data.

Facebook heeft evenwel geen al te beste reputatie op het vlak van transparantie en gegevensbescherming. Bovendien laat Facebook ruimte voor interpretatie door te zeggen dat ze geen data zullen delen met adverteerders en derden tenzij voor bepaalde vage doelen zoals fraudedetectie en veiligheid en tenzij gebruikers ermee instemmen. Naast transactiekosten zouden gebruikers dus mogelijks ook wel betalen met hun persoonlijke gegevens. Meerdere toezichthouders en regeringen hebben dan ook hun bezorgdheden geuit over de plannen van Facebook. Het bedrijf zal zich dus mogen verwachten aan strenge regelgeving, toezicht en controle.

Cora Vandamme, Economist KBC Groep
 

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Een veilige haven in zicht?

Een veilige haven in zicht?

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen

Markten kijken door verouderde PMI’s

Markten kijken door verouderde PMI’s

Turkse centrale bank zet belangrijke stap

Turkse centrale bank zet belangrijke stap
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.