Einde aan neerwaartse rentetrend?

Marktrapport

De Amerikaanse nationale feestdag (4 juli) luidt traditioneel de start in van “zomerhandel” op de financiële markten. De verhandelde volumes dalen en investeerders zijn weigerachtig om nieuwe, grote posities in te nemen. Dit jaar ging de overgangsperiode een dag later van start omdat het Amerikaanse Bureau of Labour Statistics ons nog het officiële banenrapport (payrolls) van juni voorschotelde.

In juni kwamen er netto 224 000 jobs bij in de VS. Daarmee was de matige maand mei (+72 000) meteen gecompenseerd. De markt schatte de jobcreatie slechts in op 160 000 jobs. De werkloosheidsgraad steeg marginaal tot 3.7%, maar ging gepaard met een toename van de participatiegraad (62.9%). De lonen stegen min of meer zoals verwacht met 0.2% op maandbasis en 3.1% op jaarbasis. Een arbeidsmarkt in blakende gezondheid! De sterke(re) cijfers zorgden finaal voor winstnemingen op de rally in overheidsobligaties die ondertussen al meer dan een half jaar aan de gang is. De invers gecorreleerde rentes veerden op van de bodems. De dollar profiteerde omdat de Amerikaanse rentes sterker stegen dan de Europese. EUR/USD handelt opnieuw iets boven het 1.12-niveau.

We denken dat de payrolls de start kunnen inluiden van een consolidatieperiode op de rentemarkten. In de aanloop naar de Fed-vergadering eind juli kunnen de rentes zelfs gerust iets hoger corrigeren. Op het eerste gezicht is die redenering misschien contradictorisch. De Amerikaanse centrale bank zal in principe immers de beleidsrente verlagen op die vergadering; een verzekering om de economie draaiende te houden en te behoeden van alle mogelijke handelsgerelateerde klappen. De rentemarkt houdt al een tijdje rekening met een uiterst pessimistisch groeiscenario, gecombineerd met een forse monetaire versoepeling. De payrolls, maar ook de ISM-bedrijfsvertrouwensindicatoren, toonden vorige week dat extreme worst case scenario’s voorlopig nog niet aan de orde zijn. Investeerders die speelden met een renteverlaging met 50 basispunten door de Fed in juli haalden bakzeil en zetten zich mee in lijn met de consensus (-25 basispunten).

Nu de handel op een lager pitje staat, de belangrijkste Amerikaanse maandcijfers achter de rug zijn, de Amerikaans-Chinese handelsimpasse doorbroken is en alle neuzen mbt de Fed-verwachting in dezelfde richting wijzen, kunnen de rentemarkten dus op adem komen na de forse daling. De Amerikaanse 10-jaarsrente handhaaft zich rond het cruciale 2%-steunniveau terwijl de Europese 10-jaarsswaprente (0.07%), Belgische 10-jaarsrente (-0.07%) en Duitse 10-jaarsrente (-0.40%) recent absolute dieptepunten bereikten. Op de wisselmarkt speelt een opwaartse rentecorrectie op korte termijn nog even in de kaart van de dollar. EUR/USD 1.1181 en 1.1107 zijn de belangrijke ijkpunten. Een breuk lager achten we onwaarschijnlijk. We behouden onze visie dat de VS op termijn over meer – politieke, fiscale en monetaire – troeven beschikt om een zwakkere munt na te streven dan de EMU.
 

Europese 10-jaarsswaprente: einde aan neerwaartse trend en start van consolidatieperiode?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.