RBNZ aan markt: “loop niet te hard van stapel”

Marktrapport

De centrale bank van Nieuw-Zeeland (RBNZ) verlaagde in mei de rente van 1.75% tot 1.50%. Gouverneur Orr hintte toen op verdere versoepeling indien de economische afkoeling (zowel extern als intern) aanhoudt. Een goede maand later blijft de economische context precair, onder meer door de escalatie op handels- en geopolitiek vlak. De RBNZ besloot gisteren niettemin tot stabiele rentes. De boodschap voor de markt? “Loop niet al te hard van stapel.”

De centrale bank erkent dat de (globale) economische vooruitzichten minder gunstig evolueerden sinds de mei-vergadering. Dat is onder meer te wijten aan de aanhoudende (handels)onzekerheid. Die tast het ondernemersvertrouwen ernstig aan. Ook de neerwaartse druk op de huizenprijzen blijft de RBNZ kopzorgen baren omdat het de binnenlandse consumptie merkelijk afremt. Ze verwelkomt dan ook het groter dan verondersteld fiscaal duwtje in de rug van de regering. De combinatie met een soepel monetair beleid moet de groei en werkgelegenheid ondersteunen en de inflatie in lijn met de 2%-doelstelling brengen. Inflatie in 2019Q1 (laatst beschikbare data) bedroeg amper 1.5% j/j. Gouverneur Orr en zijn kompanen zien wel vooral neerwaartse risico’s verbonden aan de prognoses. Het beleidscomité besluit dat renteverlagingen “op termijn” wellicht nodig zijn.

Die softe eindconclusie veroorzaakte een op het eerste gezicht atypische marktreactie. De Nieuw-Zeelandse 10j.-rente won (toegegeven, marginaal) terrein. De kiwi dollar maakte de Pavlov-beweging lager onmiddellijk ongedaan. NZD/USD klauterde gisteren uiteindelijk driekwart procent hoger en sloot in de lage 0.67-zone. Heeft de markt de RBNZ dan niet goed begrepen?

Investeerders namen recent gretig voorsprong op de globale herpositionering in de richting van soepeler monetair beleid door centrale banken. Het Nieuw-Zeelandse scenario is niet anders. De 10j.-rente zette vorige week nog een nieuw diepterecord. Dat gebeurde minstens deels in anticipatie van (forse) renteverlagingen. Hetzelfde stelden we vast in de kiwi dollar, die zich (nog steeds) nabij de laagste niveaus in jaren bevindt. De RBNZ ging gisteren echter niet mee in dat verhaal van een snelle en agressieve neerwaartse rentecyclus. De markt trok haar conclusies en schaafde haar verwachtingen bij. Maar dat gebeurt bijzonder schoorvoetend …

Het mei-inflatierapport van de RBNZ suggereerde slechts één renteverlaging dit jaar. De volgende editie klokt het totaal aantal mogelijk af op twee. We denken niet dat de centrale bank het signaal van een lange dalende rentecyclus zal/wil geven. Voor een land met nog steeds solide groei(vooruitzichten) en een extern tekort is dat ook niet zo evident. De markt daarentegen acht de kans op meer dan één bijkomende renteverlaging echter nog steeds groter. Voor NZD/USD betekent dat evenwel dat er al heel wat monetaire versoepeling is ingeprijsd. Daarnaast kijkt de Amerikaanse dollar zelf ook aan tegen renteverlies. Bovendien betekent de dikkere rentebuffer van de greenback in theorie bovendien meer renteverliespotentieel. We denken daarom dat de kiwi dollar op korte termijn de bodem t.o.v. de USD gezien heeft. Het koppel test momenteel het 0.669-niveau. Een duurzame breuk daar voorbij verbetert ook technisch plaatje.
 

Figuur - NZD/USD: heeft de kiwi dollar de bodem t.o.v. de Amerikaanse dollar bereikt?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond over the top; dollar kwijnt verder

Pond over the top; dollar kwijnt verder

Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Een veilige haven in zicht?

Een veilige haven in zicht?

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.