Zwakke dollar in de aanloop naar de G20?

Marktrapport

De voorbije weken gaven de grote centrale banken de markten een duidelijk signaal. De globale economie vertoont barsten en de (geopolitieke) onzekerheid blijft groot. De centrale bankiers, Draghi en Powell op kop, staan echter klaar om ter hulp te snellen als het economisch momentum verder verslechtert. De rentemarkten in de VS, in Europa en in nog een hele reeks andere landen positioneerden zich voor renteverlagingen of voor andere vormen van versoepeling.

In die context zorgde het EMU PMI bedrijfsvertrouwen vrijdag voor een soort ‘positieve reality check’. Het rapport was geen grand Cru, maar er waren positieve uitschieters in Frankrijk en, in mindere mate, Duitsland. De verwerkende nijverheid blijft zwak, maar bodemt mogelijk uit. De groei in de dienstensector houdt stand. De Europese rentes blijven extreem laag, maar nestelden zich enkele basispunten hoger. Is er voorlopig voldoende negatief nieuws en/of ECB stimulering verdisconteerd? Ook de Amerikaanse rentes zakten niet verder ook al waren (weliswaar minder belangrijke) Amerikaanse data niet overtuigend. De euro pikte het signaal ook op. EUR/USD klom boven de 1.1350 weerstand. Dit was het resultaat van zowel een positieve herpositionering t.a.v.de euro als een zwakke dollar.

Deze week verschuift de aandacht van de markt waarschijnlijk van de data naar de geopolitieke context. De spanning tussen de VS en Iran is een (negatieve) wildcard. De markten kijken echter vooral uit naar de G20 vergadering in Osaka. In het verleden waren de G20-vergaderingen dikwijls een saai gebeuren met aan het einde een compromistekst om alle deelnemers aan boord te houden. Dit ietwat grijze ‘compromis-gebeuren’ is echter voorbij sinds president Trump deelneemt. Hij zal opnieuw alle aandacht wegkapen. Meer nog dan de formele G20-vergadering kijken de markten in de eerste plaats uit naar een ontmoeting tussen president Trump en de Chinese leider Xi Jinping. Beide leiders vinden het uiteindelijk toch nuttig om elkaar te ontmoeten, wat de markt voorzichtig optimistisch stemde. Een afgewerkt Amerikaans-Chinees handelsakkoord is nog veraf, maar komt er minstens een verlengd staakt-het-vuren?
Naast de ontmoeting tussen Xi Jinping en Trump, is het toch ook uitkijken naar de houding van de VS op het algemene G20-forum. De VS ligt immers niet enkel in de clinch met China. In tegenstelling tot vroeger is de G20 voor de VS steeds minder een plaats om tot een algemeen, soms moeilijk multilateraal compromis te komen, maar vooral een plaats om de eigen grieven op tafel te leggen, zowel naar klassieke tegenstaanders als ten aanzien van ‘bondgenoten’. Wat de economische topics betreft zal Trump zijn retoriek tegen de volgens hem artificieel zwakke munten van (vele) handelspartners waarschijnlijk herhalen. Recent zette de dollar al een stapje terug door de anticipatie op een soepeler Fed-rentebeleid. Er is op korte termijn geen echte sterke case voor een forse versteviging van de euro, maar als de VS op dit wereldforum de klassieke ‘strong dollar policy’ verder in vraag stelt, zal dat de markt waarschijnlijk niet ontgaan. Het ging de voorbije dagen relatief snel in EUR/USD en normaal verwacht je dan een adempauze. In de aanloop naar de G20-vergadering blijven we echter uiterst voorzichtig ten aanzien van de Amerikaanse munt. EUR/USD 1.1448 is het volgende technische referentiepunt. Het jaarhoogtepunt voor 2019 bevindt zich op 1.1570.
 

Figuur - EUR/USD: dollar blijft zwak. Praat Trump de USD verder omlaag op de G20?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen

Markten kijken door verouderde PMI’s

Markten kijken door verouderde PMI’s

Turkse centrale bank zet belangrijke stap

Turkse centrale bank zet belangrijke stap

Kerstmis vieren of bij de les blijven?

Kerstmis vieren of bij de les blijven?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.