Een politiek-economische roadtrip door het zuiden

Marktrapport

Behalve een populaire reisbestemming, is Zuid-Europa traditioneel ook een politiek geanimeerde regio. Dat is ook in 2019 niet anders. Met de zomervakantie om de hoek, leek een toer door het zuiden ons opportuun. Geen reisadvies, wel een beknopte politiek-economische stand van zaken.

Griekenland zet zich schrap voor vervroegde verkiezingen. De huidige eerste minister Tsipras riep die uit kort na de Europese verkiezingen. Die draaiden uit op een grote nederlaag voor zijn partij, Syriza. Het centrumrechtse Nieuwe Democratie liet Syriza met maar liefst 9 procentpunten ver achter zich. Tsipras verbaasde zich over de uitslag, te meer omdat de regering kort voor de stembusslag een belastingverlaging en pensioenbonussen van om en bij het miljard euro toekende. Een politieke stunt die hem overigens een corrigerende tik van de Europese Commissie opleverde. De vervroegde verkiezingen vinden waarschijnlijk plaats op 7 juli, vier maanden voor de officiële algemene verkiezingen in oktober. Volgens de laatste polls, gehouden na de Europese verkiezingen, moet Syriza opnieuw de duimen leggen tegen Nieuwe Democratie. Deze laatste zou maar liefst 35-40% van de stemmen halen.

De mogelijke politieke overdracht van de “rebelse” Syriza naar centrumrechts kan de markt wel smaken. De kredietrisicopremie t.o.v. Duitsland daalde fors na de aankondiging van vervroegde verkiezingen door Tsipras. Ze noteert momenteel aan 302 basispunten.

Op 15 februari gooide voormalig Spaans premier Sánchez de handdoek in de ring. De socialistische minderheidsregering kreeg de jaarbegroting voor 2019 (onder meer door de Catalanen) niet goedgekeurd. Nieuwe verkiezingen boden de enige uitweg. Maar de kiezer schudde op 28 april de kaarten vrij moeilijk. Sánchez’ PSOE kwam als grootste partij uit de bus (28.7%). Podemos toonde zich gisteren bereid mee in de regering te stappen, maar dat levert geen meerderheid op. En Catalaanse gedoogsteun bleek in februari al niet altijd even betrouwbaar.

Toch maakt de markt zich voorlopig niet al te veel zorgen. De Spaanse economie presteerde goed onder de PSOE-minderheidsregering en beleggers gaan ervan uit dat de nieuwe regering het beleid min of meer verder zal zetten. De Spaanse kredietrisicopremie daalde sinds midden mei van 105 bp tot 81 bp.

De Italiaanse laars trapt al eens graag op de Europese tenen. Door het buitensporig begrotingstekort en de verwachte oplopende schuldgraad belandde het land recent opnieuw op het strafbankje. Behalve de controversiële oplossing (die min of meer neerkomt op monetaire financiering door de ECB) van Salvini’s adviseur, kwamen ook de mini-BOTs terug ter sprake. Dat is buiten balans rentevrij schuldenpapier dat Italië zou uitgeven om aan achterstallige betalingen te voldoen. Volstrekt illegaal, aldus de ECB, maar dat zal Italië worst wezen. De markt toonde haar ongenoegen eind vorige maand onder de vorm van een oplopende risicopremie. Toch stellen we vandaag vast dat die onrust minstens deels terug wegebt. Dat ligt niet aan het vooruitzicht op een mogelijk fiscaal orthodoxere regering (zoals in Griekenland) of aan de verderzetting van het gunstig economisch beleid (Spanje).

De milde weldoener is de ECB. De centrale bank toonde zich vorige week bereid om op allerlei wijze het monetair beleid bij te passen als dat noodzakelijk is. Die verbintenis maakt risicovollere activa, zoals Italiaanse staatsobligaties, aantrekkelijker, zelfs als de data dat strikt genomen niet rechtvaardigen. Heeft de ECB’s “whatever it takes 2.0” een plafond gelegd boven de (Zuid-)Europese rentes?
 

Italiaans/Duitse spread: heeft de ECB een plafond boven de Zuid-Europese rentes gelegd?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Rush op langlopende obligaties

Rush op langlopende obligaties

Van blind naar selectief spenderen

Van blind naar selectief spenderen

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan

Aussie dollar botst tegen AUD/USD 0.70 grens aan
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.