Effent de ECB het pad richting EUR/USD 1.14?

Marktrapport

De centrale banken komen de laatste weken prominenter in beeld. De globale (vrees voor een) groeivertraging noopt hen tot een bijstelling van het monetair beleid ter ondersteuning van een al laat-cyclische economie. Nieuw-Zeeland sneed begin vorige maand als eerste van de “grote jongens” in de rente. Australië volgde gisteren dat voorbeeld. De Bank of Japan laat de rentes vooralsnog ongemoeid. Maar de geldmarkt houdt ook daar steeds meer rekening met een mogelijke renteverlaging. De rentes krijgen er vandaag een stevige tik. De tienjaarsrente duikt tot -0.12%, het laagste niveau sinds midden 2016. De Fed tot slot maakt gisteren bij monde van haar voorzitter Powell duidelijk dat ze klaarstaat om te ageren indien de groei het laat afweten. Het is de bevestiging van wat de Amerikaanse rentes al even verdisconteren. In een context waarbij centrale bankiers wereldwijd de zeilen bijzetten, is morgen de Europese Centrale Bank (ECB) aan zet.

De zorgen bouwen zich bij de ECB ongetwijfeld in een ijltempo op. Tot nader order bestempelt ze de huidige groeivertraging nog steeds als een tijdelijk fenomeen. “Tijdelijk” is een rekbaar begrip, maar het botst toch stilaan op haar limieten. Zo’n lang uitgesponnen economische afkoeling riskeert het vertrouwenskanaal van zowel producenten als consumenten ernstig aan te tasten, met alle gevolgen van dien. De druk op de ECB groeit. Maar wat kan/zal ze morgen doen?

We kijken morgen in eerste instantie uit naar de nieuwe groei- en inflatieverwachtingen gepresenteerd door nieuwkomer Philip Lane. Ze vormen immers de basis van het monetair beleid. De ECB-prognoses wijzigen allicht niet materieel maar de risico’s voor een (licht) neerwaartse herziening, vooral aan het eind van de beleidshorizon, zijn reëel. De markt positioneert zich steeds meer in de richting van een verlaging, maar aan de rente(vooruitzichten) morrelen Draghi en co heel waarschijnlijk niet. Dat zou het debat over de neveneffecten opnieuw kunnen aanwakkeren. Tenzij de centrale bank voorziet in compenserende maatregelen, zoals een getrapt depositosysteem. Dat debat raakte de afgelopen weken evenwel ondergesneeuwd. Het is allicht onderwerp van discussie tijdens de beleidsvergadering, maar we verwachten geen concrete beslissingen daaromtrent. De ECB kondigde eerder al een derde TLTRO-programma aan. Het stelt de details van die langlopende financiering morgen voor. Cruciale onbekende: de kostprijs. Sommige ECB-gouverneurs hintten al op een iets hoger tarief in vergelijking met TLTRO II. Dat is niet onwaarschijnlijk gegeven de significant verschillende economische omstandigheden. Wat de kwantitatieve versoepeling betreft, stellen we de verderzetting van het huidige herinvesteringsbeleid voorop.

Voor de wisselmarkt staat de ECB’s geloofwaardigheid morgen op het spel. Als Draghi er niet in slaagt om beleggers te overtuigen van de ECB’s slagkracht terwijl de Fed naar alle waarschijnlijkheid de rentes de komende maanden verlaagt, heeft EUR/USD in theorie vrij spel. Dat kan het koppel, dat momenteel uitgebreid een eerste weerstand rond 1.1265 test, verder noordwaarts richting 1.14 sturen.
 

Figuur - EUR/USD: effent de ECB morgen het pad richting 1.14?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.