Op naar een Frans-Duits Europa, helaas!

Marktrapport

Vaak zijn parlementsverkiezingen, zeker op Europees niveau, weinig relevant voor de markten. Dit maal zou het eens anders kunnen zijn, althans op langere termijn. De Britse Brexit Party stevent af op een heroïsche overwinning bij de komende Europese Parlementsverkiezingen, maar het échte machtsspel in Europa staat in het teken van een versterkt Frans-Duits project. Een sterke samenwerking tussen de twee grootste EU-lidstaten geldt historisch als de beste garantie op verdere Europese integratie. De optimisten rekenen na brexit op een sterkere Frans-Duitse as. Het relatieve gewicht van beide landen binnen de EU zal na de brexit immers toenemen. En dat is te merken. Zonder schroom worden Duitse en Franse kandidaten naar voren geschoven voor de Europese topposities als de commissievoorzitter, de voorzitter van de Europese Raad, het Parlement en zelfs voor de ECB. In het verleden zou men eerder op zoek gaan naar compromiskandidaten die het Europese gedachtengoed hoog in het vaandel dragen, met de nodige compensaties voor onze eurosceptische Britse vrienden. De huidige postjesstrijd is symbolisch voor het post-brexittijdperk waarin Frankrijk en Duitsland een sterkere Europese rol opeisen.

De vraag is of dergelijke Frans-Duitse as in de nieuwe Europese constellatie automatisch tot een sterker en beter Europa zal leiden. Economisch zijn daarbij vraagtekens te plaatsen. Frankrijk en Duitsland vinden elkaar immers in een relatief sterk gereguleerde economie, waarbij nationale belangen primeren op vrijemarktprincipes. Beide landen behoren tot de economisch ‘minder vrije’ landen in Europa, zoals blijkt uit de 2019 rangschikking van de Economic Freedom index. Uiteraard impliceert dit niet dat de Fransen en Duitsers economisch altijd dezelfde voorkeuren hebben, maar wat hen bindt, vertaalt zich vaak in gezamenlijke Europese projecten. De Britten bieden traditioneel tegengewicht met hun pleidooi voor meer vrijemarktprincipes, conform de Angelsaksische traditie. In de praktijk heeft het VK een grote impact gehad op het ontwerp van de EU, zoals duidelijk blijkt uit de algemene principes van de Europese interne markt en het Europees concurrentiebeleid. Dat tegengewicht dreigt in de toekomst te verdwijnen, of minstens te verzwakken.

Deze verschuiving naar een minder marktgeoriënteerd Europa baart grote zorgen in een internationale context met toenemend protectionisme. We verwachten minder internationale positieve impulsen voor de open Europese economie. Interne Europese krachten zullen dus de economie moeten ondersteunen. Het is twijfelachtig of een meer gereguleerde economische aanpak, op een Frans-Duitse leest geschoeid, de juiste impuls kan bieden om onze Europese bedrijven te versterken via een eerlijke concurrentiestrijd op de Europese markt, een sterkere aandacht voor innovatie en valorisatie en een assertieve verdediging van onze internationale economische belangen. Die focus is essentieel om de Europese economie in de toekomst te versterken en om onze economische groei en welvaart op peil te houden.

Niemand ziet Nigel Farage graag komen in Europa, maar we zullen de Britten missen om hun marktoriëntatie en economische visie op Europa. Deze evolutie is slechts nieuws, in het bijzonder voor de kleinere Europese landen die eveneens die open en vrije marktomgeving koesteren. Vooral in het noordelijk deel van Europa vinden we hiervan de grootste voorstanders. We kunnen enkel hopen dat deze kleinere Europese lidstaten zich weten te verenigen om samen een tegengewicht te bieden aan een Europa dat té sterk wordt gebouwd volgens Frans-Duitse economische principes.

Jan Van Hove, KBC Group Chief Economist
 

Economic Freedom Index (2019- score (en globale ranking)

Bron: Heritage

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Faites confiance à la tendance

Faites confiance à la tendance

Rush op langlopende obligaties

Rush op langlopende obligaties

Van blind naar selectief spenderen

Van blind naar selectief spenderen
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.