Grimmige sfeer slaat nog niet om

Marktrapport

De VS maakte vorige week vrijdag haar woorden hard. Met één pennenveeg verhoogden bestaande invoerheffingen op Chinese goederen van 10% tot 25%. Nieuwe onderhandelingen met de voornaamste Chinese gezant, vice-premier Liu He, liepen met een sisser af. Amerikaans President Trump wijst met beschuldigende vinger in de richting van China. “Vertragingsmanoeuvres”, klinkt het. Ons is het niet meteen duidelijk in welke richting die beschuldiging uit moet gaan. November 2020, weet u wel…

Bovendien zal de Amerikaanse administratie vandaag naar alle waarschijnlijkheid een lijst van Chinese goederen (twv $300 miljard) publiceren die nu nog niet onderhevig zijn aan importtaxen. Zonder akkoord komt daar binnen een maand verandering in. China stelde al voor om de gesprekken in Peking voort te zetten, maar de VS grijpt die uitgereikte hand voorlopig niet. Economisch adviseur Kudlow stuurde aan op een onderhoud tussen Trump en Chinees President Xi Jinping in de marge van de G-20 vergadering in Japan eind juni. De gesprekken tot dan “on hold” zetten is een de facto implementatie van extra importheffingen. Iedereen wacht nu af op een Chinese tegenreactie. In het verleden dreigde het land bijvoorbeeld om de stroom van FX reserves in Amerikaanse overheidsobligaties te vertragen/stoppen. Wie zal de oplopende Amerikaanse tekorten – fiscale stimulus heeft een prijs – financieren als de belangrijkste koper van Amerikaans staatspapier de vinger op de knip houdt?

Behalve de Chinese tegenreactie houdt Trump’s spierballengerol nog een ander groot risico in. Na een rondvraag bij bedrijfsleiders zei de regionale Fed-gouverneur Bostic (Atlanta) dat de oude invoerheffingen tot nu toe niet werden doorgerekend aan de eindconsument. Daar kan nu verandering in komen met alle gevolgen van dien. Op de combinatie zwakkere groei en hogere inflatie zit de Amerikaanse centrale bank allerminst te wachten. Deze week staan veel toespraken van Fed-gouverneurs gepland. Extra hints in deze richting zullen niet onopgemerkt voorbijgaan.

De oplopende handelsspanningen hebben de markt sinds vorige week in hun grip. Tot vorig weekend ging iedereen ervan uit dat een deal nakend was. De Amerikaanse beurzen zetten een stap terug van recordkoersen. Europa en Azië volgden tegen wil en dank. De Amerikaanse en Duitse rentes hernamen de neerwaartse trend sinds eind vorig kwartaal. Bij gebrek aan echte belangrijke data of evenementen kan die grimmige sfeer deze week aanhouden. Een escalatie in het handelsconflict is het laatste waar de fragiele globale economie op dit ogenblik nood aan heeft. De wisselmarkt blijft voorlopig een oord van relatieve rust. De dollar kon nog niet profiteren van de risicoaversie. EUR/USD steeg zelfs voorzichtig boven 1.12 uit. Toch denken we dat extra eurowinsten in de huidige context op korte termijn moeilijk zullen worden.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal
 

EuroStoxx 50: omslag in positief risicosentiment onder invloed van oplopende handelsspanningen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Bizarre daling van lange Amerikaanse rentes

Bizarre daling van lange Amerikaanse rentes

Norges Bank mikt op september

Norges Bank mikt op september

Beleidscomité steekt Powell rechts voorbij

Beleidscomité steekt Powell rechts voorbij

Het EK: De belangrijkste bijzaak ter wereld

Het EK: De belangrijkste bijzaak ter wereld
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.