Britse economie groeit sterk, dankzij Brexit...

Marktrapport

Zojuist maakte het VK de groeicijfers voor het eerste kwartaal bekend. De groei versnelde van 0.2% kw/kw in het vierde kwartaal van vorig jaar tot 0.5% kw/kw voor de periode januari-maart van dit jaar. Dat is op zijn minst opvallend in een context van wereldwijde groeivertraging en aanslepende brexitonzekerheid. Hoe raar het ook mag klinken, die brexitonzekerheid ondersteunde voor één keer de groei. Veel bedrijven krikten hun productie en vooral hun voorraden op om een buffer te hebben tegen een verstoring van leveringen en handelsstromen in geval van een no-deal brexit. Die voorraadopbouw is in principe eenmalig en zal in het tweede kwartaal minstens ten dele worden afgebouwd. Met andere woorden, de groei nam waarschijnlijk een voorschot. Toch waren ook de andere deelcomponenten van het rapport niet slecht. Zo houdt de Britse consument (0.7% kw/kw) zeer goed stand, ondanks alle kabaal rond brexit. De bedrijven hebben hun investeringen begrijpelijk teruggeschroefd, maar ook deze component was beter/minder zwak dan verwacht. Toch blijft de marktreactie op het rapport zeer beperkt. De markt kijkt vooruit en ziet daar vooral nog veel onzekerheid.

Zo draait de brexitcarrousel van de Britse politiek rustig verder rondjes. De regering van premier May zit nog steeds samen met de oppositie van voorzitter Corbyn. Ze proberen het eens te worden over een kader/aanpak voor brexit wat moet toelaten om het scheidingsakkoord met de EU in het Parlement goedgekeurd te krijgen. Voor de buitenstaander (en de markten) heeft dit veel weg van een schimmenspel. De politieke obstakels blijven immens. Zo zijn er binnen beide partijen uiteenlopende visies over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK. Labour stuurt er op aan dat het VK in een douane-unie blijft met de EU. Dat is onaanvaardbaar voor de harde achterban van May’s conservatieve partij die een eigen handelspolitiek wil voeren. Labour is voorstander om het brexitakkoord ter goedkeuring voor te leggen aan de bevolking, iets wat PM May niet wil. Kortom, de onderhandelingen moeten een Gordiaanse knoop ontwarren en dat moet gebeuren via een gemeenschappelijke actie van twee partijen die elkaars politieke rivalen zijn. Zeg nooit nooit i.v.m. brexit, maar het zou ons toch verbazen dat de politieke dominosteentjes nog voor de vakantie op hun plaats zouden vallen.

Tot vorige week gaf de wisselmarkt de onderhandelingen nog het voordeel van de twijfel. Het pond verstevigde en EUR/GBP viel terug tot de 0.85-zone. Deze week is het optimisme alvast bekoeld. EUR/GBP krabbelt terug hoger in de 0.85/0.87 handelsband. Dit onbeslist patroon kan nog een tijd aanhouden. Volgens de toelichting van BoE voorzitter Carney vorige week n.a.v. het inflatierapport, heeft het pond in geval van een ordelijke brexit nog rentesteun te goed. Carney gaf aan dat de markt voor de periode 2019/2022 te weinig renteverhogingen verwacht. Voorlopig is die markt alvast niet onder de indruk van die ‘guidance’ van Carney. Zolang de politieke brexit-impasse voortduurt zijn de handen van de BoE hoe dan ook gebonden. Bovendien is de vraag of de globale economische context eind dit jaar of begin volgend jaar nog ruimte laat voor een renteverhoging. De markt/het pond anticipeert alvast niet op eventuele bijkomende rentesteun.
 

Figuur - EUR/GBP: pond profiteert niet van sterk BBP-cijfer

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Le côté obscur de l'économie de la dette

Le côté obscur de l'économie de la dette

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

Zomers optimisme van korte duur

Zomers optimisme van korte duur

CE-munten met de rug tegen de muur

CE-munten met de rug tegen de muur
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.