RBA houdt de boot van renteverlaging voorlopig af

Marktrapport

De Reserve Bank of Australia (RBA) hield vanmorgen de beleidsrente ongewijzigd op 1.5%, het laagste niveau ooit dat al in voege is sinds augustus 2016. Nochtans anticipeerde een groot deel van de markt op een eerste renteverlaging. Aanleiding was onder meer de zwakke inflatie in het eerste kwartaal van dit jaar. Dat bleek niet voldoende voor de RBA om nu al in de cashrente te snoeien. We vermoeden dat de RBA enige terughoudendheid inlast en de verkiezingsuitslag van volgende week afwacht.

Eind april bleef de Australische inflatie voor het eerste kwartaal opnieuw fors onder de verwachtingen. Het kwartaalcijfer kende een nulgroei, terwijl het jaarcijfer slonk tot 1.3%, stevig onder de inflatiedoelstelling (2-3%) van de RBA. De markten reageerden en prijsden twee renteverlagingen in voor het einde van 2019. De RBA weerstond deze ochtend aan de verhoogde druk en houdt de rente stabiel. Volgens gouverneur Lowe heeft de economie nog voldoende reserves/groeiruimte maar moet een verdere verbetering van de arbeidsmarkt de inflatie op termijn terug opkrikken. De matige groei van het beschikbaar inkomen van de gezinnen, gecorreleerd aan de daling van de huizenprijzen, blijft de RBA bestempelen als het voornaamste risico. De sterkte van de arbeidsmarkt, die voor hogere lonen en bijgevolg voor een stijgende gezinsconsumptie moet zorgen, staat centraal bij het bepalen van het toekomstig beleid. Terwijl de markt tot gisteren een eerste renteverlaging verdisconteerde in juni, verschuift de consensus nu richting september.

Op 11 april 2019 ontbond toenmalig eerste minister Scott Morrison de regering en riep nieuwe verkiezingen uit op zaterdag 18 mei 2019. Morrison, leider van de centrumrechtse Liberaalnationalisten, was pas sinds eind augustus premier geworden nadat een vertrouwensstemming de toenmalige premier Malcolm Turnbull naar de uitgang verwees. De Liberaal-nationalistische coalitie hoopt op een derde opeenvolgende driejaarstermijn als regerende partij. De Labourpartij, die de oppositie voert onder leiding van Bill Shorten, leidt al enige tijd in de polls, al is de voorsprong afgelopen weken serieus geslonken. Ook in Australië verliezen de gevestigde partijen aan populariteit. Onafhankelijke partijen worden verwacht een significant aantal zetels in de Senaat weg te kapen. Dat kan mogelijk een meerderheidsregering in de weg staan.

De marktverwachtingen omtrent het rentebeleid van de RBA waren verdeeld tussen een eerste renteverlaging en een ongewijzigd beleid. De eerste groep dikte fors aan na de tegenvallende inflatieresultaten. Het feit dat ook andere centrale banken een ‘softer’ beleid in het vooruitzicht stellen, wakkerde de speculatie over een RBA renteverlaging ook aan. De Australische 2-jaarsrente dook onder 1.30%, het laagste niveau ooit. Ook de Aussie dollar verloor terrein in de aanloop naar de RBA-vergadering. Na de beslissing van de RBA herstelt de rente opnieuw tot 1.35%. De Aussie dollar wint het meest in drie weken tijd. AUD/USD probeert opnieuw post te vatten boven de psychologische kaap van 0.70. In een context van een globale groeivertraging, in combinatie met een hoge (private) binnenlandse schuldgraad, blijven we voorzichtig over de Australische munt in een langetermijnperspectief. De speculatie op een renteverlaging is even bekoeld, maar niet van de baan.

 

Figuur - AUD/USD: Aussie dollar herstelt nadat de RBA de rente niet verlaagt

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Een reality-check. Rentes steeds lager.

Een reality-check. Rentes steeds lager.

Fed doet wat ze kan…

Fed doet wat ze kan…

Wordt vakantie goedkoper?

Wordt vakantie goedkoper?

Meer of minder inflatie door corona?

Meer of minder inflatie door corona?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.