Dollar op toerental; een teken aan de wand?

Marktrapport

Koning dollar zegeviert. De Amerikaanse munt heeft een sterke week achter de rug. Vanuit technisch oogpunt sneuvelden enkele belangrijke technische barrières: de 98-weerstandszone voor de handelsgewogen greenback en de 1.1187/77 steunniveaus voor EUR/USD. Als die laatste breuk bevestigd wordt na de eerste kwartaal Amerikaanse BBP-cijfers deze namiddag, dan gaapt de grote leegte richting 1.0850.

De stijging van de dollar is opmerkelijk. Er waren deze week geen economische cijfers of toespraken van centrale bankiers om de sterkte te verklaren. Bovendien staan enkele traditionele correlaties op losse schroeven. Om te beginnen dalen de Amerikaanse rentes sterker dan bijvoorbeeld in de euro zone, ook aan het korte eind van de curve. Het absolute renteverschil is uiteraard nog steeds in het voordeel van de dollar, maar de munt heeft de relatieve beweging tegen. Rentemarkten houden immers al een tijdje rekening met een scenario waarin de Amerikaanse centrale bank via renteverlagingen de binnenlandse economie uit de grip van de globale groeiafkoeling zal houden. Eind jaren 90 slaagde de Fed in dat huzarenstukje ondanks de crisis in Rusland, de crash van opkomende Aziatische markten en de crisis rond hefboomfonds LTCM. De kans op een renteverlaging door de Federal Reserve eind dit jaar stijgt boven de 50% uit. Ondanks het verlies aan rentesteun, boert de dollar dus goed.

Een tweede correlatie die op sterven na dood is, is die tussen de dollar en de olieprijs. Typisch is het zwarte goud, dat in USD geprijsd wordt, invers gecorreleerd met de Amerikaanse munt. De prijs voor een vat Brent ruwe olie steeg de voorbije week van $72/vat tot $75/vat, het hoogste niveau sinds oktober vorig jaar. De stijging sinds het begin van het jaar bedraagt $20/vat. De correlatie tussen de rentemarkten en de oliemarkt, vaak positief, is ook zoek. Het doet vermoeden dat de hogere olieprijs vooral ingegeven is door een negatieve aanbodschok (uitgebreidere Amerikaanse sancties vs Iran; conflict in Libië) eerder dan een positieve vraagschok (groeiherstel).

Omdat behalve de Amerikaanse dollar ook de Japanse yen garen spint (USD/JPY botst tegen 112 weerstand), moeten we de oorzaak misschien toch gaan zoeken in het globale groeiverhaal. Forex-investeerders kiezen in navolging van obligatiebeleggers ook stilaan eieren voor hun geld. Ze zoeken veilige havens op. Risicovollere munten uit opkomende landen zoals Brazilië of Zuid-Afrika hadden het deze week voor het eerst opnieuw echt lastig.

De enige markt die voorlopig (tegen wil en dank?) volhardt in het goede is de aandelenmarkt. Vooral de Amerikaanse beurzen stomen voort. Zowel de brede S&P 500 als de technologiereus Nasdaq penden de voorbije week recordsluitingskoersen neer. De volatiliteit op de markten is historisch laag. Gegeven de signalen die andere markten sturen is voorzichtigheid waarschijnlijk geboden. Een sterke dollar en sterke Amerikaanse beurzen is bovendien nog zo’n moeilijk te rijmen correlatie…
 

Figuur - EUR/USD verliest belangrijke steun. Als de breuk bevestigd wordt, gaapt de leegte richting 1.0850.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen

Markten kijken door verouderde PMI’s

Markten kijken door verouderde PMI’s

Turkse centrale bank zet belangrijke stap

Turkse centrale bank zet belangrijke stap

Kerstmis vieren of bij de les blijven?

Kerstmis vieren of bij de les blijven?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.