Bank of Canada mee aan de zijlijn

Marktrapport

De Bank of Canada hield gisteren op de aprilvergadering de beleidsrente ongewijzigd op 1.75%. Een verrassing is dat niet gegeven de twijfels over de huidige toestand van de wereldeconomie en de recente U-bocht van menig centraal bankier. In het communiqué werden de woorden “toekomstige renteverhogingen” zorgvuldig geschrapt. De opwaartse rentecyclus, die de BoC had ingezet in 2017, wordt daardoor minstens tijdelijk naar de koelkast verwezen. De Bank volgt de trend van 2019 in het centrale bankierwezen: “wait-and-see”.

De Bank of Canada meet zichzelf dus een gematigdere houding aan en heeft daarvoor haar redenen. Ze stelt de groeiverwachting voor 2019 nogmaals neerwaarts bij tot 1.2%. In oktober vorig jaar was de prognose nog 2.1%, wat in januari al gesnoeid werd tot 1.7%. De centrale bank haalt de vertraging van de globale economie en een slome olie- en huizensector aan als voornaamste boosdoeners. Neerwaarts bijgestelde verwachtingen omtrent de consumptie en bedrijfsinvesteringen vullen de lijst aan. De BoC stelt wel haar inflatieverwachting voor 2019 opwaarts bij, van 1.7% tot 1.9%, deels door hogere energiebelastingen. De verwachtingen voor 2020 en 2021 blijven onveranderd, respectievelijk op 2.1% en 2.0%, dichtbij de 2.0% doelstelling.

Ondanks de neerwaartse groeiverwachting en het schrappen van de verwijzing naar toekomstige renteverhogingen, doet de BoC haar uiterste best om een positieve toon aan te houden. De factoren die een rem zetten op de economie krijgen nog steeds een tijdelijk karakter aangemeten. Bank of Canada gouverneur Stephen Poloz gaf tijdens de persconferentie achteraf mee dat, als de huidige prognoses juist zijn, de kans op een renteverhoging groter is dan de kans op een renteverlaging. De doelzone van de neutrale rente wordt wel 25 basispunten ingekort tot 2.25%-3.25%, met middelpunt 2.75%.

Terwijl de balans nog positief uitviel tijdens de vorige vergaderingen, staat de wijzer nu volledig op neutraal. Dat is de reden waarom de BoC de verwijzing naar toekomstige renteverhogingen schrapt in de beleidsverklaring. Ondanks de positieve ondertoon van gouverneur Poloz, schat de markt de kans op een eerste renteverlaging tegen de herfst van dit jaar al op 35%. Meer dan 90% van de markt verwacht een renteverlaging tegen het eerste kwartaal van 2020. De markt voorspelt dus niet alleen dat de huidige opwaartse rentecyclus de eindhalte heeft bereikt, maar ziet de beweging al omkeren in de komende 12 maanden.

Die gedachte zorgt er mede voor dat de Canadese dollar een halve procent verloor tegenover een sterke Amerikaanse dollar. De Canadese munt leek begin dit jaar nog aan een comeback te beginnen, mede door stijgende olieprijzen. De voorzichtige bocht die de Bank of Canada sindsdien inzette en gisteren mooi afwerkte, keerde die beweging echter om. USD/CAD kan opnieuw richting de niveaus van eind 2018 (1.365) convergeren.

 

Figuur - USD/CAD: de loonie verliest opnieuw terrein na ‘dovish’ Bank of Canada

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Le côté obscur de l'économie de la dette

Le côté obscur de l'économie de la dette

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

‘Kleine’ munten: weinig ruimte voor onderscheid

Zomers optimisme van korte duur

Zomers optimisme van korte duur

CE-munten met de rug tegen de muur

CE-munten met de rug tegen de muur
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.