VS jaagt olieprijs voorbij technische niveaus

Marktrapport

Een tweetal weken geleden kaartten we de adempauze van olie aan. De prijs van een vat ruwe Brentolie schommelde toen al enkele dagen rond $72. Die pauze hield zowel vanuit een technisch (weerstand rond de 62% retracement) als een fundamenteel perspectief steek. Olie noteerde aan eerder ‘groeineutrale’ prijsniveaus, tussen de $85 van begin oktober vorig jaar en het dieptepunt (eind december) kortbij $50. De eerste bedrijfsresultaten en de economische cijferreeksen waren sindsdien te gemengd voor directionele positionering. Het vergde een Amerikaanse actie om olie opnieuw richting te geven.

De VS lanceerde vorig jaar een gedeeltelijke Iraanse olieboycot nadat het uit het nucleair akkoord met Iran stapte. Ze sanctioneerde ieder land dat Iraanse olie importeerde, maar kende wel een vrijstelling toe voor acht belangrijke importeurs (zoals China, India en Zuid-Korea). De “geste” kwam er omwille van de vrees voor een forse opwaartse prijsdruk door het opdrogen van de Iraanse toevoer. De vrijstellingen gelden voor een periode van zes maanden en lopen op 2 mei af. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, kondigde gisteren evenwel geen verlenging van die vrijstellingen aan. De Iraanse olieboycot is nu compleet. De VS voert de druk op Iran op door het land te raken waar het pijn doet. Met de financiële drooglegging probeert de VS het vermeende Iraanse nucleair programma te dwarsbomen. Het Iraanse antwoord bleef niet lang uit: het land dreigt met de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat is een zeestraat ten zuiden van Iran en ten noorden van de Verenigde Arabische Emiraten. Ze vervult een uiterst belangrijke rol in het olietransport waarvan ook topproducent Saudi-Arabië gebruikmaakt. De gevolgen kunnen m.a.w. groot zijn. Nochtans rekent de VS wel deels op haar Arabische bondgenoot om binnenkort het Iraanse gat op te vullen.

De belangrijkste olieproducenten (OPEC+) houden maandelijks een ontmoeting. Vorig jaar smeedden de leden nog een akkoord rond een productiebeperking. Die moest de prijs stutten na de brute daling in het laatste kwartaal van 2018 en loopt in principe tot juni 2019. Allicht beslist OPEC+ dan pas: het behoud van de beperkingen of de oliekraan terug opendraaien? In theorie is de gecombineerde vrije productiecapaciteit ruim voldoende om het Iraanse tekort op te vangen. Ook de VS, inmiddels uitgegroeid tot de belangrijkste producent ter wereld, kan in principe een versnelling hoger schakelen.

Maar de markt is daar niet zo van overtuigd. De prijs voor een vat ruwe Brentolie sprong zo’n 3% hoger op het nieuws en breidt de winsten vandaag verder uit tot $74.50. De technische weerstand ($72) sneuvelt voorlopig maar we waarschuwen toch voor overhaaste conclusies. Op korte termijn profiteert olie wellicht van (de vrees voor) een aanbodschok. Ook een constructief sentiment (het resultatenseizoen draait deze week op volle toeren) kan de prijs verder ondersteunen richting de eerstvolgende belangrijke weerstand rond $76/vat. Op langere termijn houden we vast aan een neerwaarts traject voor het zwarte goud. De visie is geïnspireerd op een stijging van het aanbod (VS, OPEC+) in een context van een gestaag afkalvende wereldeconomie.
 

Figuur - Ruwe Brentolie (prijs/vat): Iraanse totale olieboycot duwt prijs voorbij $72-weerstandsniveau

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Corona trof gewesten in 2020 vrij gelijkmatig

Reputatie komt te voet en gaat te paard

Reputatie komt te voet en gaat te paard

PMI’s blijven hangen; markt kijkt vooruit

PMI’s blijven hangen; markt kijkt vooruit

Politiek en markten geven Draghi het vertrouwen

Politiek en markten geven Draghi het vertrouwen
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.