Kwartaalresultaten over kasseienparcours

Marktrapport

Nu het Vlaamse klassieke voorjaar op zijn einde loopt, kunnen beleggers zich warm beginnen maken voor het bedrijfsrapporteringsseizoen voor het eerste kwartaal. De voorbije twee jaar brachten – vooral in de VS – heel sterke resultaten met zich mee. De sterke Amerikaanse economie en belastingverlagingen zorgden voor de nodige rugwind. Dat lijkt nu ten einde: de economie heeft wereldwijd de wind van voren, het dopingeffect van president Trump’s lagere belastingen is – althans in de cijfers – uitgewerkt. Meer nog: de handelsoorlog, blijvende brexitdreiging en wisselkoerseffecten zorgen voor een stevig kasseienparcours waar beleggers zich een weg over zullen moeten banen.

Eerste winstrecessie sinds 2016?
De winstgroeiverwachtingen werden de voorbije maanden stevig neerwaarts herzien. In die mate zelfs dat zowel in de VS als in de eurozone een lichte daling van respectievelijk -2,5% en -4% wordt verwacht. De vorige daling van de winstgroei dateert al van 3 jaar terug. Ze ging toen gepaard met een economische groeivertraging en een forse daling van de olieprijs. Ook ditmaal weegt de economische groeivertraging op de cijfers. Analisten verwachten dat de omzetgroei eveneens afneemt, maar toch nog positief blijft. In Amerika wordt zo’n 5% omzetgroei verwacht tegenover een jaar geleden; in de eurozone een magere 1%. Toch zijn deze cijfers beter dan de negatieve winstgroeiverwachtingen, wat aangeeft dat er ook wat margedruk aanwezig is. In de VS wordt vooral gekeken richting de stijgende lonen, wat op de winstgevendheid van de Amerikaanse bedrijven weegt. Maar ook de aanslepende handelsoorlog tussen de VS en China en de duurdere dollar speelt hen parten. Toch lijkt de Amerikaanse economie nog steeds bijzonder sterk en waren de eerste rapporteringen degelijk, met bijvoorbeeld zakenbank JP Morgan stevig boven de verwachtingen. Anderzijds kwamen Wells Fargo en Goldman Sachs eerder onder de lat uit. Kunnen Amerikaanse bedrijven een winstrecessie vermijden?

Het is vooral uitkijken naar de resultaten van de groeigerichte – cyclische – bedrijven. De economische groei vertraagde fors de voorbije maanden, vooral in de eurozone. De handelsoorlog tussen de VS en China hebben de wereldwijde handelsstromen doen vertragen, en ook de aanhoudende brexitonzekerheid zet een rem op (vooral) de Europese industrie. De dreiging van Amerikaanse tarieven op Europese auto’s ligt bovendien nog steeds als een spijker op de weg die het risico op platte banden verhoogt.

Remonte in de tweede jaarhelft?
Dé vraag is hoe beleggers op deze zwakkere cijfers zullen reageren. De aandelenmarkten gingen sinds begin dit jaar fors hoger en maakten een groot deel van de verliezen van eind vorig jaar goed. De haarspeldbocht die de Amerikaanse Federal Reserve maakte gaf de markten een stevige duw in de rug. De economische data gingen echter in tegengestelde richting: vooral in Europa staat het industriële vertrouwen al dicht bij recessieniveaus. Mogelijk grijpen beleggers het zwakkere resultatenseizoen aan om wat winst te nemen. Algemeen wordt een economische remonte verwacht in de tweede jaarhelft, wat de bedrijfswinsten terug hoger kan duwen en de beurskoersen dan opnieuw kan ondersteunen.
 

Figuur - Winstgroei gaat bergaf (per kwartaal, j/j in %; Bron: Bloomberg, IBES)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.