Olie anno 2019: “New Year, new me”?

Marktrapport

De economische kalender is traditiegetrouw mager in de week volgend op het arbeidsmarktrapport in de VS. Het duurt ook nog even vooraleer de belangrijkste centrale banken na de ECB woensdag opnieuw aan zet zijn en het resultatenseizoen (eerste kwartaal 2019) gaat pas volgende week echt van start. Op (geo)politiek gebied gaat het Amerikaans-Chinese handelsconflict mogelijk de laatste rechte lijn in. De Amerikaans-Europese handelsgesprekken moeten het startschot krijgen. En brexit is met een ‘flextension’ van maximaal zes maanden terug op de lange baan geschoven. We zijn m.a.w. even aanbeland in een economisch en politiek vacuüm. De beurzen illustreren dat. Zowel in de VS als Europa trappelen de aandelenmarkten nu al enkele dagen ter plaatse, zij het na een bijzonder sterk eerste kwartaal. We werpen daarom even een blik op die andere remonte: die van olie.

De prijs van het zwarte goud kelderde eind vorig jaar. Een vat ruwe Brentolie kostte begin oktober ongeveer $85/vat maar sloot het jaar af net boven de kaap van $50. Een positieve aanbodschok was de aanleiding van de daling. De Iraanse olieproductie en -export viel onder de boycot minder fors terug dan initieel gedacht. Daarnaast hield Saudi-Arabië onder druk van de VS de olieproductie op quasi recordniveaus. De negatieve vraagschok is de tweede verklarende variabele. Vooral eind 2018 ontstond paniek op de markten omtrent het groeipad van de wereldeconomie. De vrees bestond er onder andere in dat de Fed een veel te agressief beleid voerde die de Amerikaanse economie bedreigde. Anno 2019 vergaat het olie een pak beter. De koers herstelde zich sinds begin januari tot boven de psychologisch belangrijke $70-kaap vandaag. “New Year, new me”? De onderliggende elementen van de olieprijs zijn inderdaad in zekere mate gewijzigd. De financiële pers haalt zeer vaak het aanbodsargument aan. Het klopt dat OPEC+, het consortium van de belangrijkste olieproducenten, de productie stevig aan banden heeft gelegd ter ondersteuning van de prijs. Ook de economische disruptie in belangrijke olie-exporteurs zoals Venezuela snijdt stevig in de productie. Maar het aanbod is net zoals in 2018 slechts een deel van het verhaal. De vraag speelt ook een belangrijke rol. Door zich begin 2019 aan de zijkant te plaatsen, voerde de Fed de grootste groeipaniek af. Data waren overwegend teleurstellend bij de start van het jaar. Maar zowel Amerikaanse als Europese en zopas nog Chinese cijfers tonen voorzichtige tekenen van uitbodeming. We merken ook het herstel van de inflatieverwachtingen (vooral in VS) op. Het suggereert dat beleggers geen rekening houden met een totale ineenstorting van de economie (in de VS).

Maar de olieprijs hapt net zoals de meeste beurzen de laatste dagen naar adem. Technisch gezien botst de grondstof op weerstand rond het $72-niveau (zie grafiek). Maar ook fundamenteel houdt de pauze steek. De olieprijs noteert aan de huidige niveaus eerder neutraal, zwevend tussen het ongebreideld groeioptimisme van $85/vat en het recessie-doemscenario van $50/vat. De recente datareeksen zijn prematuur. Het is daarom te voorbarig voor sterke conclusies omtrent de economische toestand. Gelukkig staan we aan de vooravond van het resultatenseizoen. De vooruitzichten die de bedrijven meegeven zijn immers een indicatie voor de brede economie. Olie is op een “make or break” moment aanbeland, zowel vanuit een technisch als fundamenteel perspectief. Geven de bedrijfsresultaten verder richting?

Figuur - Prijs vat ruwe (Brent)olie botst op weerstand. Geeft het resultatenseizoen verder richting?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.