Wereldgroei: hoger-lager spel niet zonder risico

Marktrapport

Het IMF publiceerde gisteren haar halfjaarlijkse groeivooruitzichten voor de wereldeconomie. Zoals verwacht lagen die onder de vorige vooruitzichten. Het IMF bevestigt daarmee dat de gehele wereldeconomie afkoelt. De reële bbp-groei daalt van 3,6% in 2018 tot 3,3% in 2019, om vervolgens terug te keren naar 3,6% in 2020. Deze prognoses betekenen dat de groeivertraging tijdelijk is. Een gelijkaardige conclusie hanteren we ook in het KBC economisch scenario. Net als het IMF gaan we ervan uit dat een aantal tijdelijke factoren de groei dit jaar doen vertragen, maar dat een herstel zal volgen.

In de IMF-cijfers valt ook op dat de groeivertraging geografisch synchroon verloopt. Zowel de westerse als de opkomende economieën worden getroffen. Alleen de Amerikaanse economie zou geen groeiherstel kennen in 2020, maar de groeiniveaus voor 2019 (2,3%) en 2020 (1,9%) liggen aanzienlijk hoger dan de groeiverwachtingen voor de Eurozone (respectievelijk 1,3% en 1,5%). Het IMF bevestigt ook onze stelling dat vooral Duitsland en Italië verantwoordelijk zijn voor de tijdelijke groeivertraging in Europa. De Italiaanse economie flirt met nulgroei in 2019.

Een gesynchroniseerde groeivertraging is slecht nieuws voor de markten. Niettemin hebben de markten deze visie intussen voldoende verteerd, aangezien het IMF hier louter bevestigt wat andere internationale instellingen eerder de wereld instuurden. In die zin zijn de nieuwe groeivooruitzichten neutraal nieuws.

De achterliggende analyses van het IMF zijn niettemin bijzonder interessant om te begrijpen waarom de wereldeconomie opnieuw zal herstellen tegen 2020. Het IMF brengt evidentie naar voor dat de bijkomende Chinese stimulus internationaal een positieve impact zal genereren. Het IMF concludeert ook dat de problemen in de Duitse auto-industrie van tijdelijke aard zijn. Die conclusies zijn niet onbelangrijk aangezien geregeld vragen worden gesteld bij de haalbaarheid van dergelijk herstel. Een tijdelijke terugval binnen eenzelfde conjunctuurcyclus is zeker niet uniek, maar de drijvende krachten om een effectief herstel op korte termijn te realiseren zijn niet altijd vanzelfsprekend. Of zoals het IMF het zelf omschrijft: we beleven een ‘delicaat moment’.

Het delicate van de huidige situatie zit hem in nieuwe risicofactoren die kunnen opduiken. De nieuwe handelsspanningen tussen de EU en de VS zijn bijzonder slecht nieuws. Een lang uitstel van de brexit dreigt eveneens te wegen op de groeivooruitzichten. Het IMF laat zeker de deur openstaan voor een trager herstel, vooral in exportgerichte economieën en in landen met een zware schuldenlast. Het IMF wijst ook expliciet op de bijzonder optimistische houding van de financiële markten. Een kanteling in het marktsentiment kan op zich een oorzaak vormen voor een vertraging in het verwachte economisch herstel.

Het IMF heeft dus duidelijk een hoopvolle boodschap gebracht. Maar het blijft afwachten of de vele veronderstellingen die nodig zijn om het snelle herstel te realiseren ook effectief realiteit worden.

 

Figuur - Reële groeivoorspellingen IMF, april 2019 (%)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

2021: een déjà vu van 2013?

2021: een déjà vu van 2013?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.