Nieuwe escalatie in handelsdispuut EU/VS

Marktrapport

Voor de Amerikaanse handelsgezant Lighthizer is de maat vol. Hij verlegde gisteren het accent van zijn handelskruistocht minstens tijdelijk van China naar de EU. Een lange lijst van Europese goederen (twv > $11 miljard) kan voorwerp worden van nieuwe importheffingen. De finale beslissing ligt bij Amerikaans president Trump, al zou de overheid voor één keer op groen licht wachten van de Wereldhandelsorganisatie.

Lighthizer’s dreigement komt op het eerste zicht als een verrassing, maar is dat eigenlijk niet. De vete tussen vliegtuigbouwers Boeing en Airbus ligt aan de basis van de escalatie. Boeing beschuldigde Europa en Airbus in 2004 al van concurrentievervalsing. Met een stevige financiële duw in de rug hielpen Europese overheden de lancering van onder meer de Airbus A380 en A350. Europa reageerde met een gelijkaardige aanklacht. De Wereldhandelsorganisatie gaf zowel Boeing (en de VS) als Airbus (en Europa) een eerste keer gelijk in 2011 en 2012. Beide constructeurs genoten verboden financiële steun en werden er corrigerende maatregelen opgelegd. Omdat de EU zich daar niet aan hield, kwam er een nieuwe Amerikaanse aanklacht. En vice versa. Tit for tat. In mei vorig jaar besliste de WHO dat de EU Airbus nog steeds subsidieerde. Eind maart besliste de WHO dat Boeing en de VS zich op één uitzondering na wel aan alle opgelegde maatregelen hielden. Omwille van die discrepantie wil de VS de EU nu wreken op andere vlakken. De lijst van producten die onderhevig kunnen worden aan nieuwe importheffingen omvat bijvoorbeeld kaas, wijn, helikopters,…

De Amerikaanse zet is een nieuwe escalatie in het handelsdispuut. De aanhef werd vorig jaar gegeven met Amerikaanse invoerrechten op Europees staal en aluminium. De EU reageerde toen met tegenheffingen op staal, maar ook op een brede waaier van andere producten (vb speelkaarten en motoren). Een overleg tussen de voorzitter van de Europese Commissie, Juncker en Amerikaans President Trump smoorde het dispuut vorige zomer tijdelijk in de kiem met een staakt-het-vuren. In de tussentijd heeft het Amerikaanse ministerie van Handel wel een rapport samengesteld over de import van Europese wagens naar de VS. De hamvraag luidt of die een bedreiging vormen voor de Amerikaanse markt en voor de nationale veiligheid. Op basis van het rapport zal president Trump voor eind mei beslissen over mogelijke importheffingen. In dit geval is de kans klein dat hij eerst zijn oor te luisteren legt bij de WHO.

De markten reageren vandaag amper op het nieuws, ook al legt het een serieus risico voor de verzwakkende Europese economie bloot. De Europese beurzen openden met beperkte verliezen, maar maken die intussen goed. EUR/USD handhaaft zich in de hoge 1.12-zone. De Duitse 10-jaarsrente zakt wel opnieuw onder het nulpunt. Misschien spiegelen investeerders zich aan de chronologie in de handelsoorlog met China. Na serieuze openingszetten langs beide zijden volgde een lange studieronde. In de wandelgangen gonsde het nadien over progressie, een constructieve sfeer tussen beide partijen, doorbraken op allerhande vlak,… Koren naar de molen van vooral de beurzen, ook al is iedereen op het einde van de rit waarschijnlijk slechter af. De VS en China zouden mikken op midden-mei om een handelsakkoord te beklinken. Recente gebeurtenissen suggereren dat de VS de pijlen daarna snel op de EU zal richten.
 

Figuur - EUR/USD stijgt voorzichtig weg van de cruciale steunzone net onder 1.12

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Dollar bezwijkt aan verwondingen

Dollar bezwijkt aan verwondingen

Pond over the top; dollar kwijnt verder

Pond over the top; dollar kwijnt verder

Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Riksbank zet monetaire kraan (iets) verder open

Een veilige haven in zicht?

Een veilige haven in zicht?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.