De VS en China maken nogmaals progressie

Marktrapport

Opnieuw euforische berichten vanochtend over de handelsgesprekken tussen de VS en China. “De onderhandelingen maken aanzienlijke vooruitgang”, al maanden lang. De markten verwelkomen elk positief signaal, want de ‘handelsoorlog’ zorgt al enige tijd voor een rem op de internationale handel. Inmiddels vallen de dominosteentjes alsmaar verder in de richting van een globale groeivertraging. Kan een akkoord het tij keren?

De globale economie verkeert in alsmaar slechtere gezondheid. De VS blijft nog enigszins overeind, onder meer door een sterk presterende binnenlandse economie en de naweeën van Trump’s fiscale stimulus. De Chinese en Europese economie verkeren echter in een negatieve spiraal. Zo kon Duitsland maar nipt een technische recessie (twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei) vermijden in de tweede jaarhelft van 2018. De laatste reeks PMI’s van de eurozone waren deze week iets sterker dan verwacht, maar voorspellen op korte termijn nog altijd weinig beterschap. Ook in Tsjechië, tot voor kort nog bij de beste leerlingen van de Centraal-Europese klas, verslechtert de situatie. De exportgerichte Tsjechische economie groeide in het vierde kwartaal van vorig jaar nog 2.6% (YoY), nog steeds zeer sterk is, maar fors lager dan een jaar eerder. De Tsjechische PMI’s namen sinds december 2017 af van 59.8 tot 47.3 vorige maand, wat weinig hoopgevend is voor de toekomst. Net zoals bij andere landen blijft de binnenlandse economie wel goed presteren. Het beschikbaar inkomen blijft hoog en ook de tewerkstellingsgraad is maximaal. Zo kan buurland Polen wel sterke resultaten blijven voorleggen. Deze economie is dan ook minder afhankelijk van de internationale export en wordt gesteund door een fiscale injectie van de Poolse regering.

De Italiaanse schatkist staat ondertussen op het punt fors te snoeien in haar groeiprognose voor 2019: van 1.0% tot 0.1%. Het begrotingstekort stijgt daardoor van 2% tot 2.3%/2.4%. In december vorig jaar beloofde de Italiaanse regering nochtans aan de Europese Commissie om het begrotingstekort te beperken tot 2%, om zo de torenhoge schuldgraad niet verder te laten ontsporen. De beloftes zorgden ervoor dat Italië niet in het ‘Excessive Debt Procedure’ terechtkwam. Drie maanden later is die belofte al achterhaald. Italië verkeert in tegenstelling tot Duitsland wél al in een (technische) recessie en de Italiaanse schatkist verwacht dus niet meteen beterschap.

De handelsoorlog tussen ‘s werelds grootste economieën sleept nu al bijna een jaar aan en zet een rem op de internationale handel. De negatieve effecten sijpelden lang niet door in de harde data, maar dat is nu anders. Niet toevallig doen exportgerichte landen het slechter dan zij die teren op de binnenlandse economie. De vraag is of een mogelijk handelsakkoord, dat niet voor mei zal worden afgerond, op tijd komt om de internationale handel terug aan te zwengelen. Net zoals de handelsoorlog niet meteen resulteerde in zwakkere groei, zal een handelsakkoord niet meteen voor een heropleving zorgen. Trump en Xi Jinping wachten dus best niet meer te lang.
 

Figuur - Tsjechische PMI’s voor de verwerkende nijverheid zitten al sinds december 2017 in een neerwaartse trend

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.