België underperformer? ’t Is maar hoe je het bekijkt!

Volgens de eerste, voorlopige raming van het Instituut voor de Nationale Rekeningen groeide de Belgische economie in het derde kwartaal van 2018 met 0,4% tegenover het vorige kwartaal. Dat is iets meer dan verwacht en tevens een lichte versnelling vergeleken met de 0,3%-groei in het tweede kwartaal. De groei in het tweede kwartaal werd wel naar beneden bijgesteld, van 0,4% in de eerdere raming. Ook in het eerste kwartaal was er een groei van 0,3%.

De derde kwartaalgroei mag dan wel enigszins positief verrassen, het blijft wel een relatief lage groei. Zelfs als de Belgische economie ook in het laatste kwartaal met 0,4% groeit, zal de groei voor het hele jaar 2018 slechts 1,5% bedragen. Dat is een vertraging vergeleken met de 1,7%-groei in 2017. In het KBC-scenario gaan we ervan uit de reële bbp-groei in 2019 nog wat verder zal terugvallen tot 1,4%.

De Belgische bbp-groei verraste in het derde kwartaal ook relatief tegenover die in de eurozone. Die bedroeg slechts 0,2%, of de helft minder dan in het tweede kwartaal. Naast België werd er, binnen de groep van eurolanden, voorlopig enkel voor Frankrijk (+0,4%) en Italië (0%) ook al een derdekwartaalcijfers gepubliceerd. De groeistilstand in Italië heeft de EMU-groei dus alvast duidelijk afgeremd.

Groeivergelijking in een ruimer perspectief

Sinds het economische herstel begin 2013 aanvatte, presteerde de Belgische economie duidelijk zwakker dan die in de hele eurozone. Sinds het eerste kwartaal van 2013 bedroeg de gecumuleerde bbp-groei 8,8% in België, tegenover 10,9% in de eurozone. Van de buurlanden presteerden zowel Duitsland (+11,5%) als Nederland (+12,0%) veel beter. Frankrijk deed het wel iets slechter (+7,6%).

Wanneer we de economische groei in een ruimer perspectief plaatsen, dan was de Belgische prestatie evenwel nog niet zo slecht. De Belgische economie werd tijdens de Grote Recessie van eind 2008-begin 2009 en de daaropvolgende kleinere recessie tijdens EMU-schuldencrisis in 2012 minder hard getroffen en moest bijgevolg uit een minder diep dal kruipen (zie grafiek). Gecumuleerd sinds het eerste kwartaal van 2008 bedroeg de Belgische bbp-groei bijna 10%. Dat is ongeveer evenveel als de Nederlandse, minder sterk dan de Duitse (bijna 13%), maar wel beter dan de Franse (ruim 8%) en de eurozone-groei (bijna 7%).

Het plaatje wordt zelfs nog rooskleuriger voor België wanneer we de bbp-groei bekijken sinds de totstandkoming van de euro in 1999. In België bedroeg de gemiddelde groei in de periode 1999-2017 1,66% per jaar. Dat is evenveel als in Nederland (1,68%), maar beter dan in Duitsland (1,45%), Frankrijk (1,50%) en de hele eurozone (1,43%).

De vanuit een ruimer perspectief niet zo slechte Belgische prestatie neemt niet weg dat er werk aan de winkel is. De onderliggende, potentiële groei van de Belgische economie (momenteel geschat op 1,3%) is immers te laag. Het ingeslagen pad van hervormingen moet bijgevolg worden aangehouden om het groeipotentieel op te krikken.
 

Figuur

Bron: Eurostat; NBB

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

Uitslag Poolse verkiezingen onzeker

‘Normalisatie’ op de wisselmarkt

‘Normalisatie’ op de wisselmarkt

Faites confiance à la tendance

Faites confiance à la tendance

Rush op langlopende obligaties

Rush op langlopende obligaties
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet?Klik hier.