Fed zet licht op groen voor december

Marktrapport

Als een dief in de nacht. De Amerikaanse centrale bank vergaderde deze week uitzonderlijk donderdag i.p.v. woensdag. Markten hebben het amper geweten. De beleidsverklaring was quasi een kopie van die van september. De Fed gaf enkel toe dat de investeringsgroei afnam t.o.v. de sterke niveaus eerder dit jaar. Powell en co zien dat het goed gaat met de Amerikaanse economie, terwijl inflatie kort bij de 2%-inflatiedoelstelling blijft. Alles naar wens dus en de ideale omstandigheden om de opwaartse rentecyclus in december voort te zetten met een renteverhoging van 2%-2.25% tot 2.25%-2.50%.

Die decemberverhoging effent het pad om het monetaire beleid in 2019 “neutraal” te maken. De beleidsrente is dan niet laag genoeg om de economie verder te stimuleren en niet hoog genoeg om ze af te remmen. In september schatten alle Fed-gouverneurs die evenwichtsrente in tussen 2.5% en 3.5%. Hoe de kaarten nu geschud liggen, denken we dat de Fed de beleidsrente op kwartaalbasis zal blijven optrekken tot de bovenkant van deze band bereikt is, vermoedelijk eind volgend jaar. Het is één van de redenen waarom we vinden dat de Amerikaanse rentes nog meer stijgingspotentieel hebben en waarom de dollar de eerstvolgende maanden waarschijnlijk niet veel terrein zal prijs geven tegen de euro. We stellen een zijwaartse handelsband tussen grosso modo EUR/USD 1.10 en 1.15 voorop.

Ingves haalt de mosterd bij Trichet

De Zweedse centrale bank bevindt zich in een volledig andere fase van beleidsnormalisatie. Ze staat in de steigers, maar het officiële startschot moet nog gegeven worden. Of dat dit jaar (december) of volgend jaar (februari) zal gebeuren is onderwerp van discussie, al lichtte voorzitter Riksbank gisteren een tip van de sluier op. Stefan Ingves zei dat de centrale bank “waakzaam” is over de inflatieontwikkelingen. De Zweedse inflatie bedroeg in september 2.5% j/j en de markt verwacht een verdere stijging boven de 2%-inflatiedoelstelling van de centrale bank in oktober tot 2.6% j/j. Op de markten weerklonk een verre echo naar voormalig ECB-voorzitter Trichet na Ingves’ uitspraak. Tijdens de opwaartse rentecyclus tussen 2005 en 2007 was “waakzaamheid” het codewoord in de ECB-communicatie dat een renteverhoging voorafging. Als we de lingo-logica doortrekken naar Zweden betekent dat dus een eerste renteverhoging in december ipv februari. De Riksbank-gouverneur zette die gedachte kracht bij door te zeggen dat de tijd rijp is om te rente gradueel te beginnen verhogen. De rentemarkt schat de kans op een renteverhoging van -0.5% tot -0.25% in op 64%. De Zweedse kroon won terrein t.o.v. de euro. EUR/SEK zakte door het 10.285-steunniveau. Op langere termijn verwachten we een verdere versteviging van de kroon. Toch blijven de winsten voorlopig eerder beperkt. De markt bewaart, terecht, enige terughoudendheid. De track record van de Zweedse Riksbank wat betreft de start van de opwaartse rentecyclus spreekt boekdelen. Tussen 2011 en dit jaar heeft de Zweedse centrale bank op bijna elke opeenvolgende beleidsvergadering met rentevooruitzichten moeten vaststellen dat de beleidsnormalisatie trager op gang zou komen dan voordien gedacht.
 

Figuur - EUR/SEK: Zweedse kroon stijgt verder. 1e renteverhoging in december?!

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Een reality-check. Rentes steeds lager.

Een reality-check. Rentes steeds lager.

Fed doet wat ze kan…

Fed doet wat ze kan…

Wordt vakantie goedkoper?

Wordt vakantie goedkoper?

Meer of minder inflatie door corona?

Meer of minder inflatie door corona?
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.