Economische vooruitzichten mei 2018

Blikvangers

  • De wereldeconomie blijft in goeden doen. Weliswaar brokkelde het vertrouwen in sommige landen verder af en herstelde het in andere landen slechts lichtjes. Maar het vertrouwen blijft op zeer hoge niveaus. Een gedeeltelijke verklaring voor de verzwakking van het vertrouwen is een terugkeer van de indicatoren naar hun langetermijngemiddelde, nadat ze bij het begin van het jaar historisch hoge niveaus hadden bereikt. Maar ook de voortdurende onzekerheid op het handelsfront wegen op het ondernemersvertrouwen, in het bijzonder in de handelssectoren en de verwerkende nijverheid. Al bij al blijft het economisch klimaat gezond, al ziet het er minder schitterend uit dan bij het begin van 2018.
  • De economische cijfers over de economie in de eurozone ontgoochelden in de voorbije weken. Het ondernemersvertrouwen, zoals opgetekend in de PMI’s, brokkelde verder af en het groeicijfer voor het reële bbp in het eerste kwartaal was lager dan in de voorgaande kwartalen. Een kleinere groeibijdrage van de netto-uitvoer was de belangrijkste reden voor de groeivertraging. Die was zelf het gevolg van een duurdere euro in het eerste kwartaal. Het grote consumentenvertrouwen en de gunstige ontwikkeling op de arbeidsmarkt blijven evenwel de gezinsconsumptie ondersteunen. Al bij al blijven we er dus van uitgaan dat de economie van de eurozone in de komende twee jaar in een expansiefase blijft, met een groeitempo boven de potentiële groei op lange termijn. De recente zwakkere cijfers hebben er ons niettemin toe aangezet onze groeiprognoses voor dit en volgend jaar lichtjes neerwaarts aan te passen.
  • De politieke ontwikkelingen in Italië zijn een test voor de lage renteverschillen in de eurozone. Ze kunnen het debat over de toekomst van de eurozone nieuw leven inblazen.
  • Terwijl in de VS de inflatie in de voorbije maanden wat is aangetrokken, ontgoochelden in de eurozone de cijfers voor zowel de totale inflatie als de kerninflatie. Seizoenseffecten die met de paasvakantie te maken hebben, speelden een belangrijke rol en suggereren dat de inflatiedaling slechts tijdelijk zal zijn. Niettemin zetten de zwakkere economische indicatoren voor de eurozone ECB-voorzitter Draghi ertoe aan om zijn boodschap na afloop van de beleidsvergadering van april een beetje voorzichtiger te formuleren. De eerste stappen naar een krapper ECB-beleid liggen dus nog niet in ’t verschiet. We handhaven ons basisscenario dat de ECB haar aankoopprogramma van financiële activa nog tot ten minste september 2018 zal voortzetten, waarna een periode van geleidelijke afbouw (tapering) zal volgen.
  • Gekaderd: Conjunctuurcyclus in de eurozone: quo vadis?

 

De volledige publicatie kan u hier lezen

Disclaimer:

Deze publicatie werd gerealiseerd door de economen van de KBC-groep. Alle meningen in deze publicatie vertegenwoordigen de persoonlijke mening van de auteur(s) op de daarin vermelde datum en zijn onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving.
KBC Groep NV geeft geen garanties voor de mate waarin de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen, noch voor de mate waarin zij zich ook effectief zullen realiseren. Alle prognoses zijn indicatief. Duurzaamheid maakt deel uit van de algemene bedrijfsstrategie van KBC Groep NV (zie https://www.kbc.com/nl/duurzaam-ondernemen.html). We houden rekening met deze strategie bij de keuze van de onderwerpen voor onze publicaties, maar een grondige analyse van de economische en financiële ontwikkelingen vereist het bespreken van een bredere waaier aan onderwerpen. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief . De informatie kan niet beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of aankoop van financiële instrumenten. Zij kan evenmin beschouwd worden als beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of “onderzoek op beleggingsgebied “ in de zin van de wet – en regelgeving over de markten voor financiële instrumenten. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van KBC Groep NV is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie van de informatie, publicatie en gegevens verboden en dit ongeacht de vorm of de middelen. KBC Groep NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of volledigheid van de informatie of voor de directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit het gebruik van dit document. 

Gerelateerde artikels

Economische Vooruitzichten maart 2019

Economische Vooruitzichten maart 2019

Economische Vooruitzichten juli-augustus 2020

Economische Vooruitzichten juli-augustus 2020

Economische Vooruitzichten september 2019

Economische Vooruitzichten september 2019

Economische Vooruitzichten juli 2018

Economische Vooruitzichten juli 2018
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.