Economische Vooruitzichten augustus 2022

https://www.youtube-nocookie.com/watch?v=NV_2ufDAyXA

Inhoudstafel.

  • Blikvangers
  • Meest recent voorspellingen

Lees de volledige publicatie hieronder of klik hier om de PDF te openen.

Blikvangers

  • Overal in de wereld blijft hoge en hardnekkige inflatie op korte termijn een probleem van eerste orde. In de eurozone steeg de inflatie in juli tot 8,9% en de kerninflatie tot 4%. Dat wijst op een verbreding of veralgemening van de Europese inflatie. In de VS is de inflatie in juli licht gedaald tot 8,5% (tegen 9,1% in juni), terwijl de kerninflatie met 5,9% op een hoog peil bleef. Voor 2022 verwachten we een jaargemiddelde inflatie van 7,5% in de eurozone en van 8% in de VS. Het strakker monetair beleid en een afnemende vraag (naast een stabilisering of daling van de energieprijzen) zouden de inflatie in 2023 doen dalen tot respectievelijk 4,3% in de EU en 3,1% in de VS.
  • De hardnekkige inflatie zet de centrale banken ertoe aan om de aangekondigde verstrakking van het monetaire beleid versneld door te voeren. De ECB verhoogde in juli alle beleidsrentes met 50 basispunten. Dat was meer dan aangekondigd. We verwachten dat de ECB haar haar beleid verder zal normaliseren en de beleidsrente terug naar het neutrale niveau van 2,50% zal brengen. Het nieuwe Transmission Protection Instrument (TPI) en de flexibiliteit bij de herbelegging van op vervaldag komende overheidsobligaties in de PEPP-portefeuille moeten voorkomen dat de renteverschillen binnen de eurozone uit de hand lopen. Lidstaten moeten wel voldoen aan vier economische en budgettaire criteria om te kunnen genieten op het TPI-schild. De Fed verhoogde de rente ook in juli met 75 basispunten. Dat brengt de Amerikaanse beleidsrente al op haar neutraal niveau. Wij geloven dat deze verhoging nog niet volstaat om de inflatie in de VS onder controle te krijgen. We verwachten dus verdere verhogingen, zodat de Fed funds rate pas in het eerste kwartaal van 2023 zal pieken op 3,75%-4%.
  • De hoge inflatie en het verstrakkend monetair beleid laten ook onze groeivooruitzichten niet ongemoeid. Maar uiteraard blijven de economische vooruitzichten ook overschaduwd door Rusland, dat de wereldeconomie en in het bijzonder de Europese economie in een wurggreep houdt. Eind juli verminderde Rusland de aanvoer van gas via de kritische pijplijn Nord Stream 1 tot 20% van de totale capaciteit. Dat dwingt de Europese economie om op korte termijn haar afhankelijkheid van Russisch gas af te bouwen. Om in de winter een kritisch en langdurig energietekort te vermijden moet ze op zoek naar andere invoerlanden en besparen op het gasverbruik.
  • In het tweede kwartaal bleef de groei van het reële bbp in de eurozone nog boven de verwachtingen (0,7% tegenover het vorige kwartaal), dankzij sterke cijfers in de dienstensector (en in het bijzonder toerisme). Vooroplopende indicatoren voorspellen evenwel niet veel goeds. Het vertrouwen bij de aankoopdirecteuren, zoals opgetekend in de PMI, daalde onder de drempelwaarde van 50 die op recessie wijst. Het consumentenvertrouwen naderde een historisch dieptepunt. Voorlopig gaat ons scenario ervan uit dat Europa erin zal slagen om kritische energietekorten te vermijden. Maar dat de hoge inflatie, de grote onzekerheid en het strakkere monetaire beleid de economie voor een tijdje in een stagflatie zal doen belanden, is wel duidelijk We verwachten in de eurozone dan ook een stevige terugval van de jaargroei van het reële bbp van 2,8% in 2022 tot 0,4% in 2023. Bovendien zijn de risico’s voor de groeivooruitzichten sterk neerwaarts gericht. In geval van kritieke en langdurige energietekorten, kunnen we ons verwachten aan een harde recessie.
  • Ondertussen daalde in de VS het reële bbp voor het tweede kwartaal op rij. Voornamelijk door dalende voorraden lag het in het tweede kwartaal 0,2% lager dan in het eerste kwartaal. De stijgende rente heeft daar dus al een impact op de groeicijfers. Alle rentegevoelige bestedingen - huizenverkopen, de aankoop van duurzame consumptiegoederen en bedrijfsinvesteringen in apparatuur en gebouwen - zijn in het afgelopen kwartaal gekrompen. Vooroplopende indicatoren zorgen ook in de VS voor verdere ongerustheid over het toekomstig verloop van de economie. De vertrouwensindicator van de aankoopdirecteuren (Markit PMI) bleef dalen tot 52. Ook het consumentenvertrouwen daalt sterk. We verwachten een groei van het reële bbp in de VS met 1,5% in 2022 en 0,8% in 2023.
  • In China was de reële bbp-groei in het tweede kwartaal nog zwakker dan verwacht. De economie groeide slechts 0,4% ten opzichte van een jaar eerder, wat neerkomt op een krimp van 2,6% op kwartaalbasis. De autoriteiten hebben afstand genomen van de nu onhaalbare groeidoelstelling van 5,5% voor 2022, wat erop wijst dat we geen uitgebreide stimulusmaatregelen moeten verwachten. Hoewel we nog steeds een herstel in de tweede jaarhelft verwachten, nemen de neerwaartse risico's voor dit scenario toe gezien het aanhoudende nul-covidbeleid en de problemen in de vastgoedsector.

 

Economische update landen en regio's

België

Centraal- en Oost-Europa

Ierland

Meest recente voorspellingen


 
Reële bbp-groei (periodegemiddelde, berekend uit kwartaalcijfers, in %) Inflatie (periodegemiddelde, in %)
  2023 2024 2025 2023 2024 2025
Eurozone Eurozone 0,5 0,4 1,3 5,4 2,4 2,0
Duitsland -0,1 0,1 1,3 6,1 2,8 2,5
Frankrijk 0,9 0,7 1,2 5,7 2,8 1,8
Italië 1,0 0,6 0,9 5,9 2,0 1,8
Spanje 2,5 1,8 2,0 3,4 3,0 2,0
Nederland 0,1 0,6 1,2 4,1 3,0 2,2
België 1,5 1,1 1,1 2,3 3,8 2,1
Ierland -3,2 2,5 4,5 5,2 2,3 2,1
Slowakije 1,1 2,0 3,2 11,0 3,5 4,5
Centraal- en Oost-Europa Tsjechië -0,4 1,4 3,1 12,1 2,3 2,5
Hongarije -0,7 2,3 3,6 17,0 4,3 4,0
Bulgarije 1,9 2,3 3,0 8,6 4,2 3,0
Polen 0,1 3,0 3,8 10,9 4,9 3,7
Roemenië 2,1 3,2 3,0 9,7 6,5 5,0
Rest van Europe Verenigd Koninkrijk 0,1 0,3 1,1 7,1 2,6 2,1
Zweden 0,0 0,1 2,1 5,9 3,0 1,8
Noorwegen (mainland) 1,1 0,6 1,5 5,7 3,4 2,4
Zwitserland 0,8 1,1 1,6 2,1 1,6 1,2
Opkomende economieën China 5,2 4,7 4,2 0,3 0,7 2,0
India* 7,7 6,3 6,3 5,4 4,8 4,6
Zuid-Afrika 0,6 1,0 1,6 6,1 4,8 4,7
Rusland Tijdelijk geen voorspellingen omwille van grote onzekerheid
Turkije 4,5 2,2 3,2 53,9 52,6 27,2
Brazilië 2,9 1,7 1,8 4,6 4,0 3,8
Andere ontwikkelde economieën Verenigde Staten 2,5 2,4 2,0 4,1 3,2 2,5
Japan  1,9 0,7 1,0 3,3 2,3 1,6
Australië 2,1 1,4 2,2 5,6 3,5 2,9
Nieuw-Zeeland 0,6 1,0 2,2 5,7 3,3 2,2
Canada 1,1 0,6 1,9 3,6 2,6 2,1
* fiscaal jaar van april tot maart         21/3/2024

Beleidsrentes (einde periode, in %)

    21/3/2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
Eurozone Eurozone (refi-rente) 4,50 4,50 4,25 3,40 3,15
Eurozone (depo-rente) 4,00 4,00 3,75 3,25 3,00
Centraal- en
Oost-Europa
Tsjechië 5,75 5,75 4,75 4,00 3,50
Hongarije (base rate) 9,00 8,25 6,50 6,25 6,25
Bulgarije -        
Polen 5,75 5,75 5,50 5,50 5,50
Roemenië 7,00 7,00 6,75 6,75 6,50
Rest van Europe Verenigd Koninkrijk 5,25 5,25 5,25 5,00 4,50
Zweden 4,00 4,00 3,75 3,25 3,00
Noorwegen 4,50 4,50 4,50 4,25 3,75
Zwitserland 1,50 1,50 1,50 1,25 1,00
Opkomende
economieën
China (MLF vanaf 20/08/’19) 2,50 2,50 2,50 2,40 2,30
India 6,50 6,50 6,50 6,25 6,00
Zuid-Afrika 8,25 8,25 8,00 7,50 7,50
Rusland Tijdelijk geen voorspellingen omwille van grote onzekerheid
Turkije 50,00 50,00 50,00 50,00 45,00
Brazilië 10,75 10,75 9,75 9,50 9,50
Andere ontwikkelde economieën Verenigde Staten (midden doelbereik) 5,375 5,375 5,125 4,875 4,625
Japan  0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Australië 4,35 4,35 4,35 4,10 3,85
Nieuw-Zeeland 5,50 5,50 5,50 5,25 5,00
Canada 5,00 5,00 5,00 4,75 4,25

Rente op 10-jaarse overheidsobligaties (einde periode, in %)

 
    21/3/2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024  
Eurozone Duitsland 2,40 2,30 2,30 2,30 2,30  
Frankrijk 2,84 2,80 2,87 2,93 3,00  
Italië 3,66 3,72 3,91 4,11 4,30  
Spanje 3,20 3,19 3,29 3,40 3,50  
Nederland 2,64 2,59 2,63 2,67 2,70  
België 2,94 2,89 2,96 3,03 3,10  
Ierland 2,77 2,71 2,74 2,77 2,80  
Slowakije 3,65 3,61 3,68 3,74 3,80  
Centraal- en
Oost-Europa
Tsjechië 3,89 3,90 3,90 3,90 3,90  
Hongarije 6,66 6,40 6,20 6,00 5,80  
Bulgarije* 4,00 3,86 3,88 3,89 3,90  
Polen 5,45 5,20 5,00 4,60 4,30  
Roemenië 6,65 7,00 7,30 7,60 8,00  
Rest van Europe Verenigd Koninkrijk 3,96 3,95 3,95 3,95 3,95  
Zweden 2,44 2,30 2,30 2,30 2,30  
Noorwegen 3,70 3,50 3,50 3,50 3,50  
Zwitserland 0,71 0,65 0,65 0,65 0,65  
Opkomende
economieën
China 2,29 2,35 2,35 2,35 2,40  
India 7,05 7,00 6,95 6,90 6,85  
Zuid-Afrika 10,43 10,15 10,10 10,05 10,00  
Rusland 13,95 Tijdelijk geen voorspellingen omwille van grote onzekerheid  
Turkije 24,92 25,00 25,00 25,00 22,50  
Brazilië 10,90 10,65 10,60 10,55 10,50  
Andere ontwikkelde
economieën
Verenigde Staten 4,23 4,15 4,10 4,05 4,00  
Japan  0,74 0,75 0,75 0,75 1,00  
Australië 4,08 4,05 4,00 3,95 3,90  
Nieuw-Zeeland 4,62 4,55 4,50 4,45 4,40  
Canada 3,44 3,40 3,35 3,30 3,25  
*Opgelet: zeer illiquide markt  

Wisselkoersen (einde periode)

 
  21/3/2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024  
USD per EUR 1,09 1,09 1,09 1,09 1,10  
CZK per EUR 25,24 25,20 24,90 24,70 24,60  
HUF per EUR 394 390 388 395 398  
PLN per EUR 4,31 4,30 4,37 4,32 4,29  
BGN per EUR 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96  
RON per EUR 4,97 5,00 5,05 5,10 5,20  
GBP per EUR 0,86 0,85 0,86 0,87 0,88  
SEK per EUR 11,38 11,23 11,25 11,20 11,15  
NOK per EUR 11,54 11,45 11,30 11,15 11,10  
CHF per EUR 0,97 0,98 1,00 1,00 1,00  
BRL per USD 4,97 4,98 4,98 4,98 4,95  
INR per USD 83,09 82,90 82,90 82,90 82,52  
ZAR per USD 18,75 18,76 18,76 18,76 18,68  
RUB per USD 91,72 Tijdelijk geen voorspellingen omwille van grote onzekerheid  
TRY per USD 31,94 32,00 33,33 34,49 35,95  
RMB per USD 7,20 7,20 7,20 7,20 7,15  
JPY per USD 151,10 145,00 142,00 140,00 137,00  
USD per AUD 0,66 0,66 0,66 0,67 0,68  
USD per NZD 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65  
CAD per USD 1,35 1,35 1,33 1,31 1,30  

Meer voorspellingen kan je hier vinden.

Disclaimer:

Deze publicatie werd gerealiseerd door de economen van de KBC-groep. Alle meningen in deze publicatie vertegenwoordigen de persoonlijke mening van de auteur(s) op de daarin vermelde datum en zijn onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving.
KBC Groep NV geeft geen garanties voor de mate waarin de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen, noch voor de mate waarin zij zich ook effectief zullen realiseren. Alle prognoses zijn indicatief. Duurzaamheid maakt deel uit van de algemene bedrijfsstrategie van KBC Groep NV (zie https://www.kbc.com/nl/duurzaam-ondernemen.html). We houden rekening met deze strategie bij de keuze van de onderwerpen voor onze publicaties, maar een grondige analyse van de economische en financiële ontwikkelingen vereist het bespreken van een bredere waaier aan onderwerpen. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief . De informatie kan niet beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of aankoop van financiële instrumenten. Zij kan evenmin beschouwd worden als beleggingsadvies, beleggingsaanbeveling of “onderzoek op beleggingsgebied “ in de zin van de wet – en regelgeving over de markten voor financiële instrumenten. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van KBC Groep NV is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie van de informatie, publicatie en gegevens verboden en dit ongeacht de vorm of de middelen. KBC Groep NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of volledigheid van de informatie of voor de directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit het gebruik van dit document. 

Alle historische koersen/prijzen, statistieken en grafieken zijn up-to-date, tot en met 10 augustus 2022, tenzij anders vermeld. De verstrekte posities en prognoses zijn die van 10 augustus 2022.

Gerelateerde artikels

Geen monetaire brexit

Geen monetaire brexit

Bank of England steekt hand in eigen boezem

Bank of England steekt hand in eigen boezem

De overgang naar een meer circulaire economie

De overgang naar een meer circulaire economie

IMF verwacht traag en oneven herstel

IMF verwacht traag en oneven herstel