Beleggen in maatschappelijk verantwoorde overheidsobligaties: Duurzaamheid van opkomende landen update 2022

Onderzoeksrapport

Klik hier voor de volledige publicatie (pdf-versie).

Duurzaamheid van opkomende landen: update 2022

Samenvatting

De voorbije decennia zijn de opkomende landen in toenemende mate geïntegreerd in het mondiale financiële systeem. Tegen de achtergrond van de historisch lage rentes in de ontwikkelde landen kregen hogerrentende overheidsobligaties van opkomende landen ('emerging debt') steeds meer belangstelling van beleggers. Als gevolg daarvan is de uitstaande overheidsschuld van opkomende economieën (exclusief China) de voorbije twintig jaar sneller gegroeid dan die van ontwikkelde economieën (inclusief China is het verschil zelfs nog groter). 

Gezien de toenemende belangstelling voor maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI) en het hogere risico dat doorgaans gepaard gaat met activa van opkomende markten, is het belangrijk om te kunnen beoordelen of 'emerging debt' voldoet aan duurzaamheidscriteria met betrekking tot economische stabiliteit, goed overheidsbestuur, sociale relaties en het milieu. In dit onderzoeksrapport geven we een update van de resultaten van de 'KBC-duurzaamheidsbarometer Opkomende Landen'. De screening, die we eind 2021 maakten, betreft een ruime groep van opkomende landen en leidt tot een Best-in-Class maatschappelijk verantwoord beleggingsuniversum ten behoeve van de SRI-fondsen die KBC Asset Management aanbiedt.

Om bij de screening van opkomende markten als 'Best-in-Class' te worden gekwalificeerd, moet een land ten minste in de top 35% van de gescreende landen staan. Vervolgens hanteren we nog andere criteria: een land mag niet behoren tot de 10% slechtst presterende landen voor één van de vijf gehanteerde thema's, mag ook niet in de top 50% staan van de KBC-lijst inzake 'controversiële regimes' en moet ten slotte voldoen aan de criteria van het Central Labeling Agency.   

Uiteindelijk levert de screeningsoefening 18 opkomende landen op waarin de maatschappelijk verantwoorde fondsen van KBC kunnen beleggen: Slovenië, Tsjechië, Estland, Litouwen, Slowakije, Letland, Hongarije, Kroatië, Polen, Roemenië, Griekenland, Chili, Bulgarije, Mauritius, Uruguay, Costa Rica, Georgië en Montenegro. Centraal- en Oost-Europa scoort erg goed: 11 van de 18 landen in het SRI-universum komen uit deze regio. 

Lees hier verder de volledige versie van de publicatie (pdf).

Disclaimer:

Alle meningen in deze publicatie vertegenwoordigen de persoonlijke mening van de auteur(s). Noch de mate waarin de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Duurzaamheid maakt deel uit van de algemene bedrijfsstrategie van KBC Groep NV (zie https://www.kbc.com/nl/duurzaam-ondernemen.html). We houden rekening met deze strategie bij de keuze van de onderwerpen voor onze publicaties, maar een grondige analyse van de economische en financiële ontwikkelingen vereist het bespreken van een bredere waaier aan onderwerpen. Deze publicatie valt niet onder de noemer ‘onderzoek op beleggingsgebied’ zoals bedoeld in de wet- en regelgeving over de markten voor financiële instrumenten. Elke overdracht, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie is verboden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van KBC Groep NV. KBC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of de volledigheid ervan.

Gerelateerde publicaties

COP28: belangrijk heilig huisje gesneuveld maar verder geen grote aardverschuiving

COP28: belangrijk heilig huisje gesneuveld maar verder geen grote aardverschuiving

Een zorgelijke blik op de Belgische overheidsfinanciën

Een zorgelijke blik op de Belgische overheidsfinanciën

Klimaat: 2030 niet bereikt en toch blik op 2040

Klimaat: 2030 niet bereikt en toch blik op 2040

Lichtpuntje voor investeringen in schone energie?

Lichtpuntje voor investeringen in schone energie?