Beleggen in maatschappelijk verantwoorde overheidsobligaties: Duurzaamheid van ontwikkelde landen update 2022

Onderzoeksrapport

Klik hier voor de volledige publicatie (pdf-versie).

Duurzaamheid van ontwikkelde landen: update 2022

Samenvatting

KBC brengt bij de landenscreening ten behoeve van zijn maatschappelijk verantwoorde obligatiefondsen een ruim pallet van duurzaamheidsaspecten in rekening. In dit onderzoeksrapport publiceren we de resultaten van de jongste update van de screening die we eind 2021 maakten voor een groep van 44 ontwikkelde landen. We brengen ook de screeningsmethodologie alsook de manier waarop we landen selecteren voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsuniversum nog eens onder de aandacht. 

De Scandinavische landen en Zwitserland blijven de eerste vijf plaatsen in de landenrangschikking (de ‘KBC-duurzaamheidsbarometer Ontwikkelde Landen’) bezetten. Ook Nederland en Duitsland scoren met een 6e en 7e plaats erg goed. Sterke stijgers zijn ditmaal Ierland en Kroatië. Hongarije verliest behoorlijk wat plaatsen. België zakt met twee plaatsen naar de 16e plaats in de rangschikking van 44 beschouwde landen. 

In principe komen de 70% best scorende landen in de screening in aanmerking voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsuniversum van KBC. We hanteren evenwel nog een bijkomend aantal uitsluitingscriteria. Zo worden landen met een algemene score boven de 70%-lat maar die voor één van de vijf screeningsthema's bij de 10% slechtst presterende landen behoren, toch geweerd uit het beleggingsuniversum. Ook landen die niet voldoen aan één of meer criteria  gehanteerd door het Central Labeling Agency worden uitgesloten. 

Uiteindelijk houden we 21 landen over in het universum waarin de maatschappelijk verantwoorde fondsen van KBC kunnen beleggen. In volgorde van score in de screening, van hoog naar laag, zijn dat: Denemarken, Noorwegen, Zweden, Zwitserland, Finland, Nederland, Duitsland, het VK, Oostenrijk, Ierland, Frankrijk, België, Luxemburg, Slovenië, Portugal, Estland, Tsjechië, Spanje, Litouwen, Slowakije en Italië.

Lees hier verder de volledige versie van de publicatie (pdf).

Disclaimer:

Alle meningen in deze publicatie vertegenwoordigen de persoonlijke mening van de auteur(s). Noch de mate waarin de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen, noch de mate waarin zij in de realiteit zullen tot uiting komen, kunnen worden gewaarborgd. De gegevens in deze publicatie zijn algemeen en louter informatief. Ze mogen niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Duurzaamheid maakt deel uit van de algemene bedrijfsstrategie van KBC Groep NV (zie https://www.kbc.com/nl/duurzaam-ondernemen.html). We houden rekening met deze strategie bij de keuze van de onderwerpen voor onze publicaties, maar een grondige analyse van de economische en financiële ontwikkelingen vereist het bespreken van een bredere waaier aan onderwerpen. Deze publicatie valt niet onder de noemer ‘onderzoek op beleggingsgebied’ zoals bedoeld in de wet- en regelgeving over de markten voor financiële instrumenten. Elke overdracht, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie is verboden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van KBC Groep NV. KBC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of de volledigheid ervan.

Related publications

China’s investment-led growth is a double-edged sword

China’s investment-led growth is a double-edged sword

The climate change debate within the ECB is warming up

The climate change debate within the ECB is warming up

Investment in sustainable government bonds: emerging markets

Investment in sustainable government bonds: emerging markets

Investment in sustainable government bonds: developed markets

Investment in sustainable government bonds: developed markets