Pond blijft anticiperen op versnelde economische heropstart

De markten: kort op de bal

Slecht nieuws is voorlopig geen nieuws voor het pond 

vlagecUK

Het pond leeft al meer dan een maand op een wolk. Gisteren doorbrak EUR/GBP de steun van 0.8671. De opmars tegen de dollar is zo mogelijk nog indrukwekkender. Cable (GBP/USD) bevindt zich al sinds eind september in een solide opwaartse trend. Aanvankelijk was dat vooral te wijten aan een zwakkere dollar, maar ondertussen gaat sterling onversaagd verder op de ingeslagen weg, ook nu de dollar de rug recht. De psychologische kaap van GBP/USD 1.40 is binnen handbereik. 
 
Eind vorige jaar regeerde het pond nochtans uiterst mak pond op het brexit-akkoord. Zelfs met dat akkoord bleef de vrees dat de Britse handel nog een hele tijd met praktische en administratieve barrières zou worden geconfronteerd. Ook de nieuwe, forse lockdown van begin januari beloofde niet veel goeds voor het herstel. Gedurende de maand januari geraakte de (wisselmarkt) echter gecharmeerd door de snelle vaccinaties in het VK. Dat gaf perspectief op een snellere heropening van de economie dan dat bijvoorbeeld in Europa het geval zal zijn. Ook andere dominosteentjes vielen steeds meer in het voordeel van de Britse munt. Op haar beleidsvergadering van 4 februari gaf de Bank of England (BoE) dan wel aan dat de banken zich moesten voorbereiden om indien nodig negatieve rentes in te voeren. De economische en inflatievooruitzichten die de BoE voor dit en volgend jaar bekend maakten, deed de markt besluiten dat die negatieve rentes niet meer zijn dan een zeer theoretische optie. Een verwachte groei van 5.0% dit jaar (weliswaar verlaagd omwille van een zwak eerste kwartaal) en van 7.25% volgend jaar samen met inflatie die snel terugkeert naar 2% en daar naar verwachting ook zal blijven, het is niet onmiddellijk en scenario dat vraagt om een negatieve rente. Deze analyse ontging ook de Britse munt niet. Last but not least kwam ook de Britse (rente)markt steeds meer in de greep van de versnelling van de reflatietrade. De Britse lange rentes stegen de voorbije maand veel sneller dan in Europa en zelfs dan de toch ook al forse stijging in de VS. Voor de munt zijn korte rentes meestal belangrijker dan lange rentes, maar de forse Britse rentebeweging droeg zeker ook bij tot de sterke prestatie van het pond. 

Zoals dikwijls bij dit soort sterke trendbeweging is de markt ook nu een beetje ‘selectief’ in haar reactie functie. Zo temperde BoE-raadslid Saunders gisteren het optimisme omtrent het herstel. Een krachtig herstel van de vraag/groei zal zich niet per definitie vertalen in een vlot herstel van de arbeidsmarkt, zo luidde het. Het kon het GBP-optimisme niet temperen. Zelfde verhaal vanmorgen. Ondanks recente tekenen dat sommige delen van de economie zich beter aanpassen aan de nieuwe Covid-omstandigheden, vielen de kleinhandelsverkopen in januari veel forser terug dan verwacht (-8.2% m/m vs -3.0% verwacht). Hoe dan ook een moeilijke start van het nieuwe jaar. Eens te meer blijft de marktreactie opvallend beperkt. Voor het verlies van het pond (EUR/GBP 0.8660) heb je voorlopig een vergrootglas nodig. Ook de Britse rentes stijgen vanmorgen gewoon verder. 

Op lage termijn vinden we dat de markt de verhoopte snelle Britse normalisatie toch wel heel vlot verdisconteert. Tot nader bericht staan alle technische lichten voor het pond wel nog steeds op groen. Volgende tussentijdse weerstand bevindt zich op 0.8621 (dip maart)/0.8569 (76% retracement). Daarna doomt aan de horizon de 0.83-zone op (dieptepunt 2020 0.8282). Voorlopig blijft de boodschap: ‘don’t catch a falling knife’.

Figuur -EUR/GBP: GBP-opmars tot nader bericht eenrichtingsverkeer 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.