Fed houdt tot nader bericht voet bij stuk

De markten: kort op de bal

Ongerustheid over financiële stabiliteit neemt toe. 

Na de recente opstoot in de rentes en een reeks sterke data kregen de markten gisteren de kans om die ontwikkelingen af te toetsen aan de notulen van de Fed-vergadering van 27 januari. Die geven immers een breder inzicht in het intern debat binnen de Amerikaanse centrale bank i.v.m verwachte economische ontwikkelingen en de eventuele toekomstige wijzigingen het Fed-beleid. 

Het debat eind vorige maand toonde dat de meerderheid van de Fed-gouverneurs tot nader bericht op het ingeslagen pad wil verder gaan. Die meerderheid blijft erbij dat de economie, en vooral de tewerkstelling, nog een hele tijd tegenwind zal ondervinden van de gevolgen van de pandemie, ook al geeft het fiscaal pakket van eind vorig jaar en het mogelijk bijkomend pakket van de regering Biden de economie een stevig duwtje in de rug. In verband met inflatie blijft de overheersende analyse dat een eventuele opstoot vooral het resultaat is van tijdelijke factoren (verstoring supply-chains, basiseffecten) en niet onmiddellijk tot aanhoudend hogere inflatie zal leiden. Het slechts geleidelijk herstel van de arbeidsmarkt is een belangrijk element in deze inschatting. Vermits de Fed de rente pas wil verhogen wanneer inflatie blijvend boven de 2%-doelstelling heeft postgevat en de arbeidsmarkt is teruggekeerd naar volledige tewerkstelling, zal de rente nog lang op het huidige lage niveau moeten blijven. Om het huidig tempo aan obligatie-aankopen ($ 120mld per maand) af te bouwen is er ‘duidelijke vooruitgang’ nodig in de richting van de vermelde doelstelling. Ook hier is de meerderheid van de Fed-gouverneurs terughoudend om dat debat op korte termijn al te starten.  

Een interne analyse door Fed-onderzoekers leidde wel tot de conclusie dat de risico’s van het beleid voor de financiële stabiliteit toenemen (‘more notable’). Dat geldt zowel voor de waardering van sommige activa (corporate bond kredietpremies, aandelen, maar ook de algemene schuldenlast van gezinnen en bedrijven). Powell gaf in de persconferentie na de beleidsvergadering nochtans aan dat de stabiliteitsrisico’s over het algemeen gematigd blijven en dat de hoge werkloosheid in de huidige context een groter risico is. Fed-voorzitter Powell schreef de hogere aandelenprijzen in januari ook vooral toe aan de verbeterde economische vooruitzichten en de fiscale steun, eerder dan aan het (te) soepel Fed-beleid. Toch dringt de vraag zich op of financiële stabiliteit stilaan een toenemend gewicht krijgt in het Fed-beleid. Dat kan onder meer leiden tot een strikter regulerend optreden in verband met de kredietverlening, maar kan toch ook doorspijpelen in de discussie over de timing van de afbouwen van obligatieaankopen. Een geleidelijk hogere reële rente kan immers ook deels aan deze bezorgdheid tegemoet komen. Volgende ijkpunt i.v.m. met het Fed-beleid, zowel inzake de timing van een eventuele afbouw als de gevolgen voor financiële stabiliteit, is de halfjaarlijkse hoorzitting van Powell voor het Congres volgende week (23 februari). 

Figuur -US manuf ISM (rood), 10-j VS-swap (blauw), S&P 500 (groen): blijft beurstijging in lijn met economie of nemen stabiliteitsrisico’s toe? 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.