Dollar: oord van twijfel in versnellende reflatietrade

De markten: kort op de bal

Wat overweegt: reële rente of inflatieverwachtingen? 

Verschillende deelmarkten worden gevat door een krachtige trendbeweging die we gemakshalve samenbrengen onder de noemer ‘reflatie’. De beurzen zetten dagelijks cyclische toppen of zelfs historische records. Veel grondstoffen zetten meerjarige toppen en de globale rentestijging schakelt een versnelling hoger. Eén markt blijft opvallend rustig in deze beweging: de wisselmarkt. Grondstofgerelateerde munten zoals de Australische dollar, de Canadese dollar of de Noorse kroon noteren kort bij de post-coronatoppen, maar een echte versnelling van de rally komt er voorlopig niet. Ook de dollar vindt voorlopig geen eenduidige verhaallijn. 

Vorig jaar en in de eerste weken van januari was de dollardaling nochtans een belangrijk ingrediënt van de reflatietrade. De combinatie van agressieve monetaire en fiscale stimulus in de VS, globaal betere economische vooruitzichten, een optimistisch marktsentiment en hogere grondstoffenprijzen wezen allemaal in de richting van een zwakkere dollar. Recent ontkoppelde de greenback van die krachtige bewegingen in andere markten. De Amerikaanse munt dobberde wat doelloos rond, zeker tegen de euro. Opvallend is ook dat de volatiliteit in de USD-optiemarkt laag blijft (al was er gisteren wel een opstootje in de USD/JPY-vol).  

Vanwaar de aarzeling? Aanvankelijk was de vlottere vaccinatie in de VS vergeleken met Europa, een nieuwe verhaallijn die de algemene reflatieverhaallijn doorkruiste en de USD-daling afremde. De renteverschillen op de lange looptijden tussen de VS en de EMU zijn ondertussen aanzienlijk opgelopen. Dat verschil werd wel vooral vorig najaar opgebouwd. Recent is het tempo van de rentestijging in de VS en in Europa niet zo verschillend. Binnen de rentebeweging houden we vooral de ontwikkeling van de reële rente in het oog. Stijgende inflatieverwachtingen en aanhouden lage reële rentes droegen de USD-daling vorig jaar. De uitbodeming van reële rentes kan wat verkoopdruk van de dollar wegnemen. 

Op korte termijn wordt het vooral uitkijken naar hoe de markt reageert op het nieuwe fiscale pakket van $1900 mld dat de Amerikaanse regering voorbereidt. Wakkert dat vooral de inflatieverwachtingen aan of zorgt het ook voor een verdere stijging van de reële rente? In dat laatste geval kan dat de dollardaling verder afremmen. Zelfs al blijft de VS in deze context een land met oplopende ‘twin deficits’ (begrotings- en extern tekort) wat een structurele handicap blijft.  

Vanuit technisch oogpunt blijft EUR/USD gevat in een zijwaarts kanaal tussen 1.1950 en 1.2190. Tot nader bericht behouden we de werkhypothese dat de algemene reflatiegedachte, ook buiten de VS, op korte termijn de kans op een blijvend USD-herstel tempert. In dat scenario is de zone 1.1952 (correction low)/1.1888 (62% retracement nov-jan move) een solide steun voor EUR/USD. Ondertussen toont USD/JPY zich wel gevoeliger voor de oplopende Amerikaanse rentes. De muntcombinatie brak boven de intermediaire weerstand van 105.77.  

Figuur -EUR/USD: dollar vindt moeilijk zijn weg in versnellende reflatietrade 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.