Ook Poolse inflatie blijft hoger dan verwacht

De markten: kort op de bal

Verdere versoepeling niet evident 

Recent kwamen de inflatiecijfers zowel in de EMU als in Centraal-Europa hoger uit dan verwacht. Gisteren was het de beurt aan Polen om die trend te vervoegen. De Poolse inflatie voor januari klokte af op 1.2% m/m en 2.7% j/j. De markt rekende op een stabiele 2.4% j/j. De Poolse centrale bank streeft een inflatie na van 2.5% (met een schommelingsband van +/- 1%). De maandstijging werd onder meer gedragen door hogere voedsel- en transportkosten maar ook de verhoging van een reeks administratieve prijzen. Dit hogere startpunt voor inflatie kan ook later dit jaar nog blijven doorwerken. In dat geval komt het uiterst soepel beleid van de Poolse centrale Bank in het vizier. Het januari-cijfer kan wel nog aanzienlijk worden herzien, onder meer omdat het Poolse statistisch bureau de samenstelling van de gewichten in de inflatiekorf herbekijkt. 

De Poolse centrale bank heeft een beleidsrente van 0.1% en koopt obligaties op om de kracht van het monetair transmissiemechanisme te versterken. In december werden ook wisselkoersinterventies als nieuw instrument in het beleidsarsenaal ingezet. De Poolse centrale bank gaf aan dat ze alles in het werk wil stellen om de economische activiteit indien nodig te ondersteunen. In de context hield de NBP naast wisselkoersinterventies ook de optie van een renteverlaging nog open. Die opties worden uiteraard minder realistisch als de inflatie relatief hoog blijft. Zowel afgemeten aan de beleidsrente als aan de obligatierentes op langere looptijden is de Poolse reële rente al fors negatief. Zelfs na de recente stijging bedraagt de Poolse 10-j rente nog steeds maar 1.33%.  

De zloty won gisteren beperkt terrein doorheen de dag, maar dat had waarschijnlijk minstens even veel te maken mate het algemene risk-on klimaat als met de inflatiecijfers. Voorlopig blijft de markt blijkbaar op zijn hoede voor de dreiging van eventuele nieuwe interventies. De zloty verstevigt niet voorbij de EUR/PLN 4.47/4.48 zone, in de buurt van de interventies van december. Zeker in een algemene positieve context, is zo’n test waarschijnlijk en wordt het uitkijken naar de (eventuele) reactie van de NBP. 

Figuur -EUR/PLN: zloty versterkt voorlopig niet beneden EUR/PLN 4.47/48-zone. 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.