Optimistischere prognoses van Riksbank

De markten: kort op de bal

Valt EUR/SEK eindelijk beneden de psychologische kaap van 10?

De Zweedse centrale bank (Riksbank) hield de beleidsrente zopas ongewijzigd op 0%. Obligatie-aankopen blijven dit jaar deel uitmaken van het soepele monetaire beleid. De Riksbank wil de vooropgestelde portefeuille van SEK 700 miljard volledig opsouperen tegen eind 2021. Ze kijkt daarvoor in eerste plaats in de richting van de covered bond markt. Sinds de start van Covid-crisis groeide de totale obligatieportefeuille van Riksbank van ongeveer SEK 350 miljard tot SEK 600 miljard (waarvan SEK 76 miljard overheidsobligaties). Er blijft dus nog zo’n SEK 450 miljard te spenderen. Na de netto-aankopen wil de Zweedse centrale bank haar balanstotaal minstens in 2022 onaangeroerd laten. Middelen die vrijkomen van obligaties op vervaldag worden dus opnieuw geïnvesteerd. Op rentevlak zijn gouverneur Ingves en co ook duidelijk: voorlopig zijn geen aanpassingen gepland gedurende de beleidshorizon die loopt tot eind 2023.

Ondanks dat engagement tot soepel monetair beleid wint de Zweedse kroon toch terrein. EUR/SEK zakt van 10.09 richting 10.04. De psychologische kaap van EUR/SEK 10 lonkt al sinds eind vorig jaar. Vanuit technisch oogpunt is de structurele daling van de SEK tussen 2012 en 2020 sinds Q4 2020 voorbij (zie grafiek). Het stijgingspotentieel van de SEK reikt vermoedelijk tot 9.42/9.45 op langere termijn.

Het “marktenthousiasme” vloeit voort uit de nieuwe groei-en inflatievooruitzichten. De Riksbank voerde opwaartse BBP-herzieningen door voor 2020 (-2.8% krimp ipv -4%) en 2021 (3% ipv 2.6%). De klap van de tweede grote coronagolf was minder zwaar terwijl het herstelpotentieel blijft. Ook in 2022 (3.9% van 5%) en 2023 (2.4% van 2.2%) verwacht de centrale bank nog sterke groei. Het inflatiepad loopt nu via 1.5% in 2021 (van 0.9%) over 1.3% in 2022 (van 1.2%) tot 1.7% in 2023 (ongewijzigd). De werkloosheidsgraad daalt sneller (7.4% in 2023 van 7.7%) en piekt minder hoog volgend jaar (8.5% van 9.4%). Samenvattend is de boodschap/het beeld van het inflatierapport gelijkaardig aan dat van de Bank of England vorige week. De cijfers schreeuwen beterschap, sluiten extra versoepeling na de huidige programma’s uit, maar veranderen de uiterst voorzichtige aanpak van de centrale bankiers (nog) niet. 

EUR/SEK nadert opnieuw de psychologische kaap van 10

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.