CNB stelt renteverhogingen in het vooruitzicht …

De markten: kort op de bal

… maar houdt wel slag om de arm

De Tsjechische centrale bank liet gisteren de beleidsrente zoals verwacht onveranderd op 0,25%. De markt keek vooral uit naar de nieuwe vooruitzichten van de centrale bank, zeker nadat de vierdekwartaalgroeicijfers eerder deze week voor een wel heel erg positieve verrassing zorgden. De Tsjechische economie had in het afgelopen kwartaal immers een pak minder last van de lockdownmaatregelen dan velen dachten. Ze slaagde er zelfs in om met 0.3% kw/kw een beetje te groeien. Uit zonet gepubliceerde cijfers blijkt dat dit onder meer voortvloeit vanuit de consument. Kleinhandelsverkopen in de maand december veerden onverwacht op tot 2,6% j/j (ex. autoverkopen zelfs 3.7%) tegenover een verwachte daling van 1,5% (1,6%). De groeiverrassing zorgde ook voor een verdere versteviging van de Tsjechische munt beneden het technisch belangrijke niveau EUR/CZK 26 in anticipatie op renteverhogingen door de notoir orthodoxe centrale bank. Maar welke conclusies trekt de CNB zelf eigenlijk?

Eerst en vooral, en niet onbelangrijk, de positieve groei in 2020kw4 kwam ook voor de CNB als een verrassing. De modelmatige vooruitzichten gaan voor dit jaar daarom uit van een verbeterde groei van 1,7% (zoals verwacht in november) tot 2,2%. De CNB rekent vooral op een gezwind herstel vanaf 2021kw2, wanneer de beperkende maatregelen verder worden afgebouwd. Het volgende jaar wordt lichtjes neerwaarts bijgesteld van 4,2% tot een nog steeds mooie 3,8%. 2022 is tevens het jaar waarin de Tsjechische economie het pre-pandemisch niveau zou bereiken. Ook de arbeidsmarkt is in relatief goede doen. De Tsjechische werkloosheidsgraad is de laagste in de EU. Gouverneur Rusnok zei eind vorige maand nog dat er meer beschikbare jobs zijn dan mensen die er een zoeken. Dat arbeidsmarkttekort zorgt voor een opwaartse prijsdruk en helpt mee de voor monetair beleid relevante inflatie (gezuiverd voor indirecte belastingeffecten) doorheen 2021 te herstellen om uiteindelijk te stabiliseren rond de 2%-doelstelling in 2022.

De CNB-prognoses stellen sinds kort een stijgende beleidsrente in het vooruitzicht. Dat bleef zo ook in de februari-editie. Op basis van de huidige input, gaat het CNB-model uit van ongeveer drie renteverhogingen dit jaar. Hier hoort wel een belangrijke kanttekening bij. De output van het model is het resultaat van een wisselwerking tussen groei, inflatie en de CZK-wisselkoers. Wat dat laatste betreft, drong zich een stevige opwaartse bijstelling n.a.v. de recente prijsbeweging op. Voor dit jaar rekent het model op een gemiddelde koers van EUR/CZK 25,8 tegenover de 26,6 in november en van 25,9 naar 24,9 voor 2022. Een sterkere CZK-wisselkoers, indien die zich inderdaad realiseert, doet eigenlijk al een beetje het werk van een strakker monetair beleid. Dat het model dan nog steeds drie renteverhogingen incalculeert, is tegen die achtergrond wat opvallend. Gouverneur Rusnok nuanceert wel: er zijn reële risico’s dat de pandemie langer duurt dan momenteel wordt aangenomen. In dat geval zal het monetair beleid langer soepel blijven dan wat het model momenteel suggereert.

Ook de markt loopt voorlopig niet al te ver weg met het boude rente-statement van het CNB-model. Ze verdisconteert nog steeds grosso modo 1 renteverhoging tegen eind dit jaar. Dat verklaart tegelijk de vrij koele reactie van de Tsjechische kroon. EUR/CZK verzwakte (kroon verstevigde) lichtjes van 25.88 tot 25.85. Hoe dan ook ziet het er voor CZK zeker niet slecht uit, vooral de tweede jaarhelft. Het is duidelijk dat de CNB een voortrekkersrol wil en zal spelen in de beleidsnormalisatie. Tegelijk beseft ze dat ze best niet té hard van stapel loopt. De ECB maakt immers nog lang geen aanstalten tot een minder soepel monetair beleid. Renteverschillen zouden in dat geval aanzienlijk kunnen oplopen en dat maakt de Tsjechische kroon zeer aantrekkelijk. Een te fors appreciërende munt dreigt dan weer het economisch herstel te fnuiken. Elke rentenormalisatie zal dus zeer gradueel verlopen en wellicht trager dan het model doet vermoeden. Zo is een renteverhoging tegen de jaarwissel best mogelijk.

EUR/CZK

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.