Canadese inflatie haalt de lat niet

De markten: kort op de bal

Loonie houdt de verliezen beperkt

Flag Canada

Inflatie in het land van de esdoorn brokkelde in november iets meer af dan wat de markt verwachtte. Algemene inflatie klokte er af op 1.7% j/j. Investeerders gingen nochtans al uit van een flinke terugval tot 1.8% komende van 2.4% j/j in oktober. Net zoals we dat in andere landen konden vaststellen, zat de forse daling van de olieprijzen daar voor een belangrijk deel tussen. Andere opvallende dalers waren kledij en recreatie. Daardoor gaf ook de kerninflatie 10 basispunten prijs (van 2% tot 1.9%).

De Canadese dollar verliest wat terrein t.o.v. de dollar, al blijft de beweging relatief beperkt. USD/CAD noteert rond 1.346, slechts marginaal hoger (m.a.w. zwakkere Canadese dollar) dan de niveaus vlak vóór de publicatie (rond 1.344). De munt zag afgelopen weken vooral af van de dalende olieprijs. Het inflatierapport is wel slecht nieuws voor beleggers die hoopten op meer renteverhogingen door de Bank of Canada op korte termijn. De BoC stuurde begin deze maand nog aan op een pauze in de rentecyclus. De lager dan verwachte inflatie voedt dat idee nu verder. De impliciete marktprobabiliteit voor een renteverhoging in januari ging van 24% gisteren onderuit tot 16% vandaag.

Figuur - USD/CAD: loonie houdt verliezen beperkt na teleurstellende inflatie

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.