Brexitakkoord geen ‘game-changer’ voor het pond

De markten: kort op de bal

Speculatie i.v.m. negatieve beleidsrente blijft sluimeren  

vlagecUK

Sinds de uitkomst van het referendum op 24 juni 2016 was de Britse uitstap uit de EU een blijvende bron van onzekerheid die geregeld voor stemmingswijzigingen zorgde ten aanzien van de Britse munt. Uiteindelijk overheerste ook een zekere mate van onverschilligheid. (GBP-)investeerders konden hun posities niet eindeloos bijsturen in functie van de steeds wisselende en onmogelijk te interpreteren politieke signalen. Hoe dan ook, het no deal brexitrisico dat meer dan vier jaar boven de markt hing, werd op de valreep vermeden. De verhoopte/verwachte winst voor het pond bleef uit. Eind vorige week probeerde EUR/GBP vruchteloos om even beneden de kaap van 0.90 post te vatten. De recente stijging van cable (GBP/USD) komt dan weer volledig op rekening van de zwakke dollar.  

Suggereert het beperkte herstel van het pond dat de markt toch min of meer ‘witte rook’ verdisconteerd had? Mogelijk. Al bleek in het Amerikaans-Chinese handelsconflict bijvoorbeeld meermaals dat de impact van het thema ‘handel’ op de (wissel)markt dikwijls van korte duur en beperkt in omvang was. Al of niet verstoorde handelsstromen zijn uiteraard belangrijk voor de economie, zeker op langere termijn. Op korte termijn heeft de markt echter ook/vooral aandacht voor de eventuele reactiefunctie van het fiscale en/of monetair beleid. Als we naar de reactie op de Britse rentemarkten kijken is het brexitakkoord alvast geen ‘game-changer’ geweest voor de verwachtingen omtrent het beleid van de Bank of England. Een chaotische brexit had de BoE mogelijk verder in de richting van negatieve beleidsrentes geduwd. Toch is het debat niet volledig van de baan. De agressieve opstoot van het coronavirus (annex nieuwe lockdowns) in het VK suggereert dat het nog wel even kan duren voor het VK zijn groeiachterstand van vorig jaar kan goedmaken. De korte rentes (2-j, -0.15%) geven aan dat de markt de kans op een negatieve beleidsrente later dit jaar nog steeds niet uitsluit. Eventuele verdere fiscale steun die wordt geaccommodeerd via bijkomende obligatie-aankopen door de BoE, is ook geen steun voor de Britse munt. De 10-j rente (0.18%) is ondertussen terugvallen tot kort bij de bodem van het zijwaartse kanaal over de periode september/december. Het feit dat een brexitakkoord niet volstond voor een test van de belangrijke EUR/GBP 0.8864 steun, is veelzeggend over de onderliggende veerkracht van het pond. Meer nog dan vroeger houden we de Britse korte rentes in het oog. Tot nader bericht wijzen die eerder in de richting van een zwak/zwakker pond dan van een sterkere Britse munt. Technisch gezien bevindt de EUR/GBP-combinatie zich in een consolidatiepatroon tussen ruwweg 0.8864 en 0.9292. Die band kan nog wel even standhouden.  

Figuur - EUR/GBP: 0.90-zone blijft referentie/ankerpunt, ondanks brexitakkoord 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.