Geen echte ‘feel good’ start voor 2021

De markten: kort op de bal

Weinig beterschap voor de dollar 

De eerste handelsdag bracht niet onmiddellijk een éénduidig verhaal. Het duurt even voor de grote investeringsflows op kruissnelheid komen, zeker ook omdat er geen echt baanbrekende nieuwe data of nieuws waren. Oppassen voor over-interpretatie dus. Zoals het hoort gingen vooral de Europese beurzen op de eerste handelsdag met een ‘feel good’-gevoel van start, met (tijdelijke) winsten van 1%+. In het VK liep de beurswinst intraday zelfs even op tot 3%. Het feit het pond voorlopig maar beperkt profiteert van het brexitakkoord -EUR/GBP gaat voorlopig niet blijvend beneden 0.90- is een ondersteunende factor. De Amerikaanse indices openden op recordniveaus, maar de beweging kreeg geen grip. ‘What can’t go up, must come down’; het sentiment sloeg om. De Europese beurzen leverden een groot deel van hun winst in. De Amerikaanse indices daalden 1.25%/1.50%. Grondstoffen probeerden aanvankelijk verder te bouwen op de reflatie-trade, maar ook die beweging werd getemperd door de beurscorrectie. Vooral olie leverde de intraday winst in en keerde terug richting $50p/vat. Goud hield beter stand ($1940 p/oz). We zagen niet onmiddellijk een eenduidige reden voor de sentimentsommekeer in VS. Sommige commentaren verwezen naar een mogelijke democratische meerderheid in het Congres na de Senaatsverkiezingen in Georgia, maar zo’n ‘blue sweep’ werd door de markten recent ook al positief geïnterpreteerd (meer stimulus). De reactie gisteren zegt dan ook minstens even veel over het sentiment dan over eventueel onderliggend nieuws. Ondanks de vlotte (Europese) start deden ook de veilige (Europese) overheidsobligaties het goed. De Duitse 10-j rente viel terug richting -0.60%. Het nieuwe jaar bracht voorlopig ook weinig beterschap voor de dollar. De handelsgewogen dollar gleed weg tot het laagste niveau sinds april 2018. Na een terugval op de laatste handelsdag van 2020, veerde EUR/USD al snel terug op richting 1.23, al kreeg de Amerikaanse munt later wat ademruimte van de Amerikaanse beurscorrectie (slot EUR/USD 1.2248). 

De Aziatische beurzen zien vanmorgen maar weinig af van de terugval in de VS gisteren en staan voor het merendeel in het groen. De yuan blijft sterk (USD/CNY 6.45) na de forse start van de Chinese munt gisteren. Wat de data betreft kijken we vandaag uit naar de arbeidsmarktdata in Duitsland en het ISM-vertrouwen uit de verwerkende nijverheid in de VS. Toch is het waarschijnlijk vooral aftellen naar de uitkomst van de race voor de twee resterende zitjes voor de Amerikaanse senaat in Georgia. Die race bepaalt of de democraten de handen vrij krijgen met een meerderheid in beide kamers van een Congres (blue sweep) dan wel of de Republikeinen het beleid van Biden in de Senaat aan banden kunnen blijven leggen. Zoals boven al aangegeven is de markt er nog niet helemaal uit of ze een mogelijke ‘blue sweep’ negatief dan wel positief moet interpreteren. Onzekerheid in de aanloop maar de uitslag van de verkiezing kan voor bijkomende terughoudendheid zorgen. Toch zien we voorlopig geen echte reden voor een ommekeer in neerwaartse USD-trend. Op de rentemarkten is het uitbodemingsproces tot nader bericht ook een werk van lange adem.  

Figuur - Dollar nabij het laagste niveau sinds april 2018 

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.