CNB houdt vast aan plannen om beleid volgend jaar te normaliseren

De markten: kort op de bal

EUR/CZK blijft kort bij cruciale 26-steunzone 

De Tsjechische centrale bank (CNB) hield haar beleidsrente gisteren ongewijzigd op 0.25%. Ze houdt grotendeels vast aan de economische projecties uit het uitgebreide inflatierapport van vorige maand. De Tsjechische economische zal de Covid-klap pas in 2023 te boven komen (in absolute BBP-termen) en de inflatie zal pas eind 2021, begin 2022 richting de 2%-inflatiedoelstelling DALEN. In datzelfde rapport stelde de orthodoxe CNB meerdere renteverhogingen voorop voor volgend jaar. U leest het goed: renteverhogingen. Gouverneur Rusnok houdt vast aan dat plan. Om te beginnen bereidt de regering serieuze belastingverlagingen voor in 2021. Door jobs (en dus consumptie) te beschermen, kan het herstel door die fiscale steun sneller dan gedacht verlopen. Daarnaast manifesteren de neerwaartse economische risico’s van de tweede, en veel zwaardere, Tsjechische coronagolf zich minder dan gevreesd. Tot slot hangt blijft het risico van een no deal brexit overeind, maar daarover hebben we binnenkort wel uitsluitsel. De Tsjechische kroon heeft sinds begin november een serieuze remonte achter de rug. Twee factoren speelden mee: de sneller dan verwachte normalisatiecyclus van de CNB en de fiscale plannen van de regering. Een soepeler fiscaal beleid wordt normaal gezien (deze tijden enkel van toepassing in Tsjechië) gecompenseerd met een strakker monetair beleid. De Tsjechische kroon hield de winsten gisteren bescheiden. EUR/CZK blijft in de lage 26-zone hangen. EUR/CZK 26 is een cruciaal steunniveau (62% tegenbeweging van EUR/CZK-stijging in februari/maart) en augustus bodem. In het uitgeschreven scenario, verwachten we dat de kroon volgend jaar verder zal verstevigen. 

EUR/CZK handelt nabij cruciaal 26-steunniveau

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.