Belgische regering valt

De markten: kort op de bal

Regering van lopende zaken meest waarschijnlijke scenario

Flag Belgium

Het hing al enkele weken in de lucht, maar nu is het zwaard gevallen. Premier van België, Charles Michel, trok gisteren naar het Koninklijk Paleis en bood het ontslag van de regering aan. Hij zocht tevergeefs naar gedoogsteun bij zowel de N-VA als van links, maar dat leverde niets op. Dat brengt een einde aan vier centrumrechtse regeringsjaren, maar mogelijk niet aan de politieke impasse. Momenteel liggen er twee opties op tafel: of de huidige regering Michel blijft in lopende zaken tot aan de verkiezingen van 26 mei volgend jaar, of er komen vervroegde verkiezingen in februari. Dit laatste is niet evident, omdat een meerderheid van het parlement hiervoor moet instemmen. Tot nu toe is enkel de N-VA hiervoor te vinden.

De regering in lopende zaken is dus het meest waarschijnlijke scenario. Daarbij is de waarnemende regering met de handen gebonden. Het kan niet meer stemmen over essentiële zaken, zoals de begroting voor volgend jaar of de nieuwe arbeidsdeal die op tafel lag. Een noodbegroting, een kopie van de begroting van dit jaar, treedt dan in werking en moet de vermijden dat het land tot stilstand komt.

De huidige politieke impasse doet ons terugdenken naar de politieke crisis van 2010-2011. Toen brak België het record van de langste periode zonder regering (541 dagen). Toen schoten de Belgische rentes de hoogte in. Een gelijkaardig scenario zien we niet meteen gebeuren. Niet vergeten dat in de periode 2010-2011 de Europese schuldencrisis volop woedde. Het huidige ECB-beleid houdt de intra-EMU-spreads ook een pak dichter bijeen, al zien we dat de spread tussen de Belgische en Duitse 10-jaarsrente opnieuw wat toenam. Die beweging mogen we echter voornamelijk toeschrijven aan het hoger dan initieel beoogde begrotingstekort voor 2019.
 

Figuur - Spread Belgische en Duitse 10-jaarsrente

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.