Interventies blijven belangrijkste instrument voor de Zwitserse centrale bank...

De markten: kort op de bal

… ondanks vingerwijzing van de VS  

Vandaag besliste de Zwitserse Central Bank (SNB) over haar beleid. De coronacrisis trof ook de Zwitserse economie in het voorjaar hard. Na een mooi herstel in het derde kwartaal, hypothekeert een nieuwe corona-opstoot het Zwitserse herstel voor en na de jaarwende. De SNB verwacht dat de activiteit in heel 2020 zal krimpen met 3.0%. In 2021 schat ze het eerder bescheiden herstel in op 2.5%-3.0%. 

Zwitserland voert al sinds mensenheugenis een kruistocht tegen deflatie/lage inflatie en dat is er door de coronacrisis niet op verbeterd. De SNB verwacht voor dit jaar een inflatie van –0.7%. Die ‘klimt’ naar verwachting tot 0.0% en 0.2% in respectievelijk 2021 en 2022.  

In dit kader blijven alle monetaire versoepelingsmaatregelen onverminderd van kracht. De beleidsrente blijft op –0.75% en de SNB ondersteunt de kredietverlening via een speciale Covid-19 faciliteit. Last but not least, herhaalde de centrale bank dat ze haar wisselkoersinterventies daadkrachtig zal aanhouden. De Zwitserse frank is naar de inschatting van de SNB nog steeds hoog gewaardeerd. Die sterke munt druk ook op de prijzen. Bovendien doet de SNB, in tegenstelling tot veel andere centrale banken, niet aan kwantitatieve monetaire versoepeling, vooral omdat de obligatiemarkt in Zwitserse frank te klein en te illiquide is. Wisselkoersinterventies vormen een alternatief om liquiditeit in de markt te brengen. 

De druk op de Zwitserse frank nam sinds de zomer af. Daardoor kon de SNB haar interventies geleidelijk terugschroeven. De forse ingrepen in de eerste jaarhelft (orde van grootte van CHF 90 mld) zorgden er wel voor dat Zwitserland gisteren door de VS werd geboekstaafd als ‘currency manipulator’. Zwitserland voldoet aan de drie criteria die de VS aftoetst om het label wisselkoersmanipulator te krijgen: aanzienlijke effectieve interventies in de wisselmarkt, een groot handelsoverschot met de VS en een groot overschot op de lopende rekening. Voorlopig zijn de gevolgen van deze actie eerder beperkt, maar de VS kan later eventueel overgaan tot invoertarieven. SNB-voorzitter Jordan zei dat hij hierover een constructieve dialoog wil aangaan, maar dat de beslissing van de VS de situatie omtrent de frank niet correct inschat. Hoe dan ook zal het bijkomende interventies, indien nodig, niet tegenhouden.  

De interventies van de SNB moesten eerder dit jaar de stijging van de veilige frank afremmen. Zoals vele andere munten wordt het lot van de frank vooral beheerst door de globale economische en monetaire context, eerder dan door interne factoren. Als de algemene reflatie trade zich doorzet en ook de euro (EUR/USD) opwaarts gericht blijft, kan de opwaartse druk op de frank langzaam afnemen. Snel gaat dat meestal allemaal niet. EUR/CHF 1.0910 is een eerste belangrijke weerstand. 

Figuur - EUR/CHF: langzaam maar zeker hoger?  

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.