Europese PMI’s over de volledige lijn beter dan verwacht

De markten: kort op de bal

EUR/USD kaapt 1,22!

Flag EU

Onderzoeksbureau IHS Markit sluit 2020 met het laatste, uitzonderlijk vroege PMI-bedrijfsvertrouwen voor de maand december af op een positieve noot. Zo herstelde het Franse bedrijfsvertrouwen in de verwerkende nijverheid terug in expansiegebied: van 49,6 tot 51,1 vs een iets meer gematigde 50,1 verwacht. De dienstensector zag in november nog flink af van de invoering van nieuwe coronamaatregelen. December laat evenwel terug een scherpe stijging optekenen van 38,8 tot 49,6 (!). De markt anticipeerde op een veel kleiner herstel tot 40. De gecombineerde index blijft nog juist beneden de neutrale 50 (49,6) maar ook dat overtreft sterk de consensus van 43. De PMI-verbetering wordt gedragen door een toename van de orders in de dienstensector. Vooral het binnenland bleek de drijvende factor. De verwerkende nijverheid zag het instromend werk afkalven maar wel aan een minder snel tempo. Het achterstallig werk in de private sector slinkt niet langer, een signaal dat de activiteit terug voorzichtig uitbodemt/aantrekt. Er is wel een kleine divergentie tussen de verwerkende nijverheid (toename achterstallig werk) en dienstensector (afname). Ook goed nieuws over het Franse personeelsbestand. Dat groeide zowel in de dienstensector als de verwerkende nijverheid voor het eerst sinds de pandemie.

In Duitsland blijft vooral de verwerkende nijverheid in goeden doe. De indicator steeg er onverwacht van 57,8 tot 58,6, dankzij een erg sterke buitenlandse (Chinese) vraag. Dat leidde tot de sterkste stijging van achterstallig werk sinds de start van de reeks. Kleine domper op de feestvreugde is de versnelde personeelsafbouw in de sector. De dienstenreeks herstelde eveneens onverwacht van 46 tot 47,7 (44 verwacht). Die komt er dankzij een minder scherpe daling in het orderboekje en ondanks een iets minder sterke stijging in het personeelbestand t.o.v. vorige maand. De verwachtingen voor de komende 12 maanden blijven zowel bij de Franse als Duitse aankoopdirecteurs bijzonder optimistisch. Het beeld voor de eurozone is vrijwel gelijkaardig. Daar groeide de reeks voor de verwerkende nijverheid van 53,8 tot 55,5 en van 41,7 tot 47,3 in de dienstensector. De gecombineerde PMI blijft nipt beneden 50 (49.8).

Toch ook deze opmerkelijke vaststelling: er is zowaar sprake van opwaartse prijsdruk, vooral in de verwerkende nijverheid. Behalve de almaar grotere druk op de productiekettingen, wijzen bedrijven ook op een tekort aan grondstofmaterialen. Inflatie is nog niet voor morgen, maar deze evolutie houden we van nabij in het oog.

Ook nog deze niet onbelangrijke voetnoot, vooral voor Duitsland: de referentieperiode voor de decemberreeks valt van 4 tot 15 december. Uitgerekend vandaag, 16 december, wordt de verstrengde lockdown in Duitsland van kracht. De kans is dus groot dat de finale PMI’s nog neerwaarts worden herzien. Maar dat zal de euro voorlopig worst wezen. EUR/USD veert op en bevindt zich momenteel zelfs ten noorden van 1,22! De Europese/Duitse rentes stijgen twee tot drie basispunten. De Duitse tienjarige rente probeert de -0,60%-steunzone (definitief) achter zich te laten.

EUR/USD kaapt 1,22

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.