Nieuw Zeeland slaat de zwarte coronabladzijde om

De markten: kort op de bal

NZD/USD handelt nabij 2020-top 

vlagecOpening

De Nieuw-Zeelandse minister van Financiën Grant Robertson stelde vanochtend met enige trots de meest recente fiscale en economische vooruitzichten. Het bittere medicijn dat de bevolking te slikken kreeg werpt haar vruchten af. De regering nam proportioneel bijzonder strenge lockdownmaatregelen tov een relatief beperkt aantal Covid-19 besmettingen. Doel: het eiland coronavrij maken. Met succes. De Nieuw-Zeelandse bevolking gaat met de handen vrij de kerstperiode tegemoet. De maatschappelijke vrijheid straalt ook op het economisch herstel af. Robertson verwacht dat de werkloosheid zal pieken op 6.9% eind 2021 ipv de 7.8% vooropgesteld in september. Hoewel de jaargang 2020 geboekstaafd zal worden als één met een economische contractie, stelt de regering een vlot herstel voorop volgend jaar. Nieuw-Zeeland zit mee in de goede vlucht en laat het peloton met onder meer de euro zone, het VK en Japan vlot achter zich. Tussen midden 2020 en 2021 stelt Robertson 1.5% BBP-groei in het verschiet tov een 0.5% economische krimp in september.  Dat het betere groeipad zich ook vertaalt in comfortabelere schuld en (begrotings)tekortpaden (beiden uitgedrukt als een percentage van het BBP) hoeft geen betoog. Het begrotingstekort zal volgend jaar 6.7% van het BBP zijn ipv de gevreesde 10.5% drie maanden geleden terwijl de schuldgraad zal pieken op 52.6% van het BBP ipv 55.3%.  

De Nieuw-Zeelandse dollar doet het vanochtend iets beter dan zijn Amerikaanse naamgenoot en stijgt tot NZD/USD 0.71. De greenback blijft in het algemeen aan de zwakke kant in de aanloop naar de Fed-vergadering vanavond. Vanuit technisch oogpunt vormt de 2020-hersteltop van NZD/USD 0.7120 de eerste (zwakke) weerstand. Het langeretermijn technische beeld suggereert net als in de meest dollar-crossen dat het zwaarste leed voor de USD nog niet voorbij u. De 2018-top van 0.7438 is de eerstvolgende echt belangrijke referentie. 

NZD/USD nabij (zwakke) weerstand van 0.7120

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.