Chinese economie laat COVID-19 verder achter zich

De markten: kort op de bal

Op weg naar positieve groei in 2020 

Chinese economische cijfers voor de maand november weken vanochtend amper af van de marktverwachting. Toch bieden ze hoop voor de rest van de wereld, waar de focus nog maar eens ligt op strengere maatregelen die de economie en maatschappij aan banden leggen. Er is dus nog echt wel leven na de coronapandemie. Waar China lang een verhaal van export-only was, ondergaat het land al enkele jaren een transitie naar een economie die ook steunt op binnenlandse consumptie en dus diensten. In dat opzicht is de stijging van de kleinhandelsverkopen (5% j/j tov 4.3% j/j in oktober) en de daling van de werkloosheidsgraad (tot 5.2%; zelfde niveau als eind 2019) een belangrijk gegeven. Kleinhandelsverkopen namen in de meeste categorieën toe. Bestedingen aan niet-essentiële goederen verraden dat de Chinese Jan Modaal de coronaklap te boven is gekomen. Ten opzichte van de start van 2020 staan de verkopen wel nog 4.8% “onder water”. Private investeringen van gezinnen zijn voor het eerst dit jaar positief terwijl bedrijfsinvesteringen ten opzichte van het begin van het jaar met 2.8% stegen. Aan de productiezijde van de vergelijking zien we een 7% stijging op jaarbasis (sterkste sinds begin 2019), terwijl het productieniveau ondertussen 2.3% boven dat van voor de pandemie ligt. Eerder deze maand becijferde OESO in haar meest recente vooruitzichten dat China als enige land ter wereld 2020 met een positief groeicijfer zal ronden (+1.8%). De Chinese centrale bank (PBOC) blijft een relatief rustige koers varen ondanks het uitgesponnen economische herstel. Ze laat regelmatig verstaan dat ze – net als in de meeste andere economische zones – een het monetaire beleid nog lang soepel genoeg zal houden, bijvoorbeeld door extra liquiditeit te voorzien tijdens haar standaardoperaties (bijvoorbeeld vanochtend). De Chinese yuan verzwakt marginaal tijdens de Aziatische handelsuren, maar hangt sinds de start van de maand tussen USD/CNY 6.52 en 6.55, de sterkste niveaus sinds midden 2018.  

USD/CNY: Chinese yuan noteert nabij sterkste niveaus sinds midden 2018

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.