Hongaarse centrale bank: bereid om het beleid voor de ECB te normaliseren?!

De markten: kort op de bal

Forint wint terrein, maar technisch beeld wijzigt niet zolang EUR/HUF boven 320 blijft

De Hongaarse centrale bank trapte gisteren een volle week van beleidsvergaderingen af. Ze deed dat in stijl. De beleidsrente blijft ongewijzigd op 0.90%, maar de beleidsverklaring achteraf toonde drie opvallende wijzigingen die suggereren dat de start van de opwaartse rentecyclus er sneller kan komen dan verwacht.

Om te beginnen verdween een belangrijke zin uit de verklaring. De NBH zegt niet langer dat een soepel monetair beleid nodig is om de inflatie naar de 3% inflatiedoelstelling te brengen en ze daar ook te houden. Daarnaast geeft de centrale bank toe dat de kans stijgt dat de onderliggende kerninflatie in 2019 boven 3% zal stijgen. Een opwaartse loonspiraal werpt zijn vruchten af op de binnenlandse consumptie (snelste toename in 13 jaar) dankzij een hoger beschikbaar inkomen. Tot slot is het monetaire beleid niet langer geijkt op het ECB-beleid, maar op de binnenlandse inflatieontwikkelingen. De voorbije maanden klonk het uit Hongaarse hoek steevast dat de normalisatiecyclus van de ECB die van de NBH zou bepalen. We concluderen dat de Hongaarse centrale bank voor het eerst bereidheid toont om de verstrakkingscyclus voor de ECB te starten. De Hongaarse forint won terrein. EUR/HUF zakte van 323.50 richting 322. Vanuit technisch oogpunt verandert er niets zolang EUR/HUF zich boven 320 bevindt.

 

EUR/HUF: forint wint terrein na accentwijziging NBH

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.