Aanzienlijke Australische jobcreatie

De markten: kort op de bal

Opheffing lockdown Victoria meteen duidelijk

De Australische tewerkstelling groeide met een fenomenale 178 800 in de maand oktober. Een maand eerder daalde die nog met 42 500. Het cijfer van deze maand is het op een na sterkste cijfer sinds de metingen begonnen. Het vorige record dateert van enkele maanden eerder, toen het land in juni herrees uit een nationale lockdown. Toen kwamen er bijna 228 000 nieuwe jobs bij. Oktober laat wel een recordtoename in het aantal voltijdse jobs optekenen: 97 000 waarvan ruwweg de helft (47.700) in de staat Victoria. Activiteit in het dichtbevolkte en economisch belangrijke Victoria leed maandenlang onder de strenge restricties naar aanleiding van de heropflakkering van het coronavirus in de regio. Het haalt de opgelopen schade in oktober nu al deels in. De werkloosheidsgraad steeg ondanks de forse tewerkstellingsgroei van 6,9% naar 7%. Dat is vooral het gevolg van een sterke en onverwachte stijging in de participatiegraad: van 64,9% tot 65,8%. Ook hier spant Victoria de kroon. De stijging maakt de sterke terugval in de participatiegraad vanaf april in de nasleep van de corona-uitbraak quasi volledig ongedaan.

Het uitstekende arbeidsmarktrapport en veerkrachtige Victoria stemt vooral analisten optimistisch. De Australische dollar reageerde vanmorgen maar koeltjes. Het algemeen kwetsbaar klimaat domineert momenteel over de munt en stuurt AUD/USD terug lager beneden 0,73. Dat gezegd zijnde, heeft de Australische dollar er recent wel een mooie rit opzitten. Het koppel naderde de bovenzijde van een neerwaartse handelsband. De daling vanmorgen is vermoedelijk ook deels technisch geïnspireerd. Op iets langere termijn blijven we positief over AUD/USD, niet in het minst omwille van zijn softere Amerikaanse grote broer.

AUD/USD

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.