Zwitserse centrale bank ‘on hold’

De markten: kort op de bal

Een eventuele normalisatie is verder weg dan ooit

Gisteren hield de Zwitserse centrale bank (SNB) haar beleid onveranderd. De rente op deposito’s bij de SNB blijft op -0.75% en ook de doelzone voor de CHF libor-rente blijft op -1.25% tot -0.25%.

Zoals veel andere centrale banken wil de (SNB) de inflatie richting de doelzone van 2% brengen. Dat lukt voorlopig niet ook al doet de economie het niet slecht. In het derde kwartaal kromp the economische activiteit met 0.2% Kw/kw. De SNB gaat er wel vanuit dat die terugval deels het gevolg is van tijdelijke/éénmalige factoren. Door de sterke groei in de voorbije kwartalen bedroeg de j/j groei in het derde kwartaal wel nog een solide 2.4%. Voor heel 2018 verwacht de SNB een groei van 2.5%. Volgend jaar verwacht de SNB een groei van 1.5%, in lijn met de globale groeivertraging. De SNB ziet wel nog steeds een solide binnenlandse vraag, gesteund door een sterke arbeidsmarkt. De werkloosheidsgraad is ondertussen teruggevallen tot 2.4%, het laagste niveau sinds begin van de jaren 2000.

De aanhoudend relatief gunstige groeiprestatie vertaalt zich voorlopig dus niet in een aantrekkende inflatie. De SNB stelde inflatieverwachtingen opnieuw neerwaarts bij in vergelijking met het rapport van september. Zelfs als de SNB de rentes op het huidige extreem lage niveau houdt, leidt dat volgend jaar slechts tot een inflatie van 0.5% (was nog verspeld op 0.8% in september). Voor 2020 is de verwachte inflatie bijgesteld van 1.2% tot 1.0%.

In de gegeven omstandigheden is er voor de SNB geen reden om het debat over een eventuele normalisatie van het beleid in de voorzienbare toekomst op te starten. De bank vindt ook de Zwitserse frank nog steeds (te) sterk. Indien nodig blijft de SNB bereid om via FX-interventies een te sterke frank af te remmen.

De SNB staat zo ongeveer als laatste in de rij om het beleid ‘op termijn ‘ normaliseren. Het vooruitzicht op een aanhoudend soepel monetair beleid is in principe negatief voor de munt. De markt moet er dan wel van overtuigd zijn dat andere centrale banken zoals de ECB in de voorziebare termijn wel stillaan de monetaire stimulus zullen afbouwen. Een negatief risico-sentiment kan de verzwakking van de frank ook tegenhouden. Op iets langere termijn gaan we nog steeds uit van een geleidelijke verzwakking van de CHF. Gezien de heersende globale onzekerheid is er voorlopig wel weinig reden om nu al op de eventuele start van die trend voorop te lopen.

Figuur - EUR/CHF: SBN behoudt ultra-soepel beleid. Frank geeft geen krimp

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.