Tsjechische kroon hangt in de touwen

De markten: kort op de bal

Terugkeer naar EUR/CZK 28? 

Flag Czech Republic

De Centraal-Europese munten liepen na het weekend een fikse kater op, de Tsjechische kroon op kop. EUR/CZK steeg sinds maandagochtend van 27 tot 27.40, en brak daarmee door belangrijke weerstand rond 27.25 (62% retracement van daling tussen maart en augustus). Vanuit technisch oogpunt ligt het pad nu open richting de maarttop van 28. Tsjechië valt in deze tweede coronagolf de bedenkelijke eer van nummer 1 Europese besmettingshaard te beurt. De zwakkere kroon mag dan wel een zegen zijn voor de exporteurs, die “steun” weegt niet op tegen de negatieve economische impact van de maatregelen om de coronapandemie in te dijken. De Tsjechische nationale bank (CNB) kon dankzij de milde corona-uitbraak in het voorjaar tot nu toe spaarzaam met monetaire versoepeling omgaan. Ze hield zich aan de conventionele renteverlagingen richting de nulgrens (0.25%). De markt voelt dat er ruimte is om uitzonderlijke maatregelen boven te halen. Dat bleek al uit de notulen van de vorige CNB-vergadering. Toen pleitten twee van de zeven centrale bankiers voor verdere versoepeling. De CNB schermde lang met de start van een obligatie-aankoopprogramma (QE), negatieve beleidsrentes of wisselkoersinterventies om de kroon te steunen. Die laatste optie is nu niet aan de orde. De vlakkere Tsjechische rentecurve hint vooral op een mogelijk QE-programma. CNB-gouverneur Rusnok schatte de kans op niet-conventionele maatregelen tot nu toe laag in. Eén van de hoofdredenen is de Tsjechische inflatie die hoger is dan de inflatiedoelstelling van de orthodoxe centrale bank. De maandelijkse inflatiecijfers van september verrasten op maandag. De inflatie daalde met 0.6% op maandbasis en viel op jaarbasis terug van 3.3% tot 3.2%, terwijl de markt, en de CNB, een verdere stijging verwachtten. Rusnoks asterisk dat de daling vooral op het conto van de voedselprijzen te schrijven was, viel in dovemansoren. De markt bereidt zich voor op extra versoepeling op de volgende CNB-vergadering van 5 november. Als de inflatie haar opmars toch voortzet, komt de CNB zeker met de rug tegen de muur te staan. Renteverhogingen doorvoeren om de inflatie te temperen dreigt een naar adem happende economie het laatste beetje zuurstof te ontnemen. Lose-lose voor CZK. Gelijkaardige dilemma’s zien we in Polen en Hongarije. Ten slotte viel deze week op dat de CZK zelfs in een gunstige marktcontext (positief beursklimaat van maandag) de rug niet kon rechten. 

EUR/CZK: pad ligt ogen richting maarttop

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.