Hongaarse inflatie koelt af

De markten: kort op de bal

Forint herstelt verder  

Goed nieuws voor de Hongaarse centrale bank (MNB) vanmorgen. De Hongaarse inflatie daalde in september onverwacht met 0.4% M/M. Dat bracht de algemene inflatie terug tot 3.4% j/j (3.9% in augustus). De kerninflatie daalde van 4.6% tot 4.0%. De MNB streeft naar een inflatie van 3% met een toegestane afwijking van 1%. Zij kijkt vooral naar nog een andere indicator van de kerninflatie (gezuiverd voor indirecte belastingen) en ook die daalde van 4.2% j/j tot 3.5% j/j. 

De MNB was recent in een moeilijke situatie aanbeland. De combinatie van aanhoudend hoge inflatie en een zwakke munt zorgde in de markt voor twijfel of de bank wel echt bereid was om haar inflatiemandaat kordaat ter hand te nemen. Helde de bank niet te ver over in de richting van groeiondersteuning? De bank hield de beleidsrente op de vergadering van 22 september formeel nog onveranderd op 0.6%, maar trok twee dagen later de ‘technische’ 1-week depositorente wel op tot 0.75% in een poging om de druk op de munt te verminderen. Die ingreep lukte. De forint, die opnieuw het historisch dieptepunt van EUR/HUF 370 in het vizier kreeg, herstelde. De MNB kreeg daarbij ook wat hulp van een verbeterend algemeen marktklimaat. 

De data vanmorgen stellen de markten alvast verder gerust dat het op kort termijn met die inflatie niet verder de verkeerde kant opgaat. Hierdoor neemt de druk op de MNB af om de rente verder te verhogen. Straks is er een nieuwe wekelijkse depo-operatie. Er wordt verwacht dat de bank die rente nog wel even op 0.75% houdt. Ook voor de forint vallen de puzzelstukjes nu verder in de juiste plooi. De forint verstevigt na de data van boven EUR/HUF 359 tot EUR/HUF 357.75. EUR/HUF keert daardoor terug in het vroegere LT zijwaartse kanaal (343/ 359). Een daling beneden EUR/HUF 356 zou ook het technisch beeld op korte termijn voor de forint verder verbeteren. Daarvoor heeft de Hongaarse munt waarschijnlijk nog wel de steun van een algemeen positief risicoklimaat nodig. 

Figuur - EUR/HUF: dalende inflatie vermindert verder druk op de forint.   

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.