Reserve Bank of Australia houdt beleid (voorlopig) onveranderd

De markten: kort op de bal

Kans op bijkomende versoepeling remt Aussie dollar af  

De Australische centrale bank hield het beleid onveranderd. De beleidsrente blijft op 0.25%. Met haar politiek van Yield Curve Control blijft de RBA indien nodig ook obligaties kopen om de 3-j rente beneden 0.25% te houden. Banken kunnen ook nog steeds beroep doen op een uitgebreide kredietfaciliteit (Term Funding Facility) om de economie van goedkoop krediet te voorzien. 

De analyse van de RBA over de economie is op zich niet zo negatief. De economische activiteit viel in het tweede kwartaal met 7% terug. Dat blijft veel, maar het was minder dan gevreesd. Ondertussen herstelt de economie, met uitzondering van de staat Victoria die getroffen wordt door een nieuwe coronaopstoot. Ook de opsprong in de werkloosheid is minder hoog dan aanvankelijk gevreesd, maar blijft onaanvaardbaar hoog. Het blijft de beleidsprioriteit. Zowel de fiscale als de monetaire overheden moeten daarom alle middelen inzetten om de arbeidsmarkt te ondersteunen. De financiële positie van Australië laat dat ook toe. Later vandaag komt de regering met een nieuwe begroting. Ook daar zal het ondersteunen van de tewerkstelling centraal staan.  

Van haar kant herhaalt de RBA dat ze het beleid zo soepel als nodig zal houden tot duidelijk blijkt dat de arbeidsmarkt opnieuw in de richting van volledige tewerkstelling evolueert en de inflatie zich duidelijk in de 2-3% doelzone nestelt. De RBA neemt er akte van dat de markt nu al anticipeert op een verdere versoepeling van het beleid. De 3-j is ondertussen teruggevallen tot 0.18%. Volgende maand beschikt de bank over een volledige economische update.  Dat is in principe een goed moment om indien nodig het beleid verder te versoepelen. De markt gaat ervan uit dat de beleidsrente dan waarschijnlijk naar 0.1% zal worden verlaagd. De RBA heeft vandaag alvast niets gedaan om die verwachting te ontkrachten.  

Over de Aussie dollar neemt de bank er akte van die zich iets onder de top van de voorbije jaren bevindt tegen zijn Amerikaanse naamgenoot. De Bank geeft hierover geen kwalificatie. De relatieve sterkte van de Aussie dollar is natuurlijk in belangrijke mate het gevolg van de algemene zwakkere dollar. Tegenover de euro bevindt de Aussie dollar zich op een niveau dat we de voorbije jaren al meer zagen en zelfs eerder aan de iets zwakkere kant. Toch is het gevoel dat voor de RBA de aussie dollar vanaf de huidige niveaus niet verder hoeft te stijgen. Zo heeft de markt het vanmorgen ook begrepen. AUD/USD testte even het 0.72 op de renteaankondiging maar glijdt ondertussen opnieuw af richting 0.7150.  

Zoals voor EUR/USD zal ook de beweging in AUD/USD in de nabije toekomst in de eerste plaats bepaald worden door de algemene USD-beweging. Zolang het debat over verder monetaire stimulus door de RBA aanhoudt, kan de Aussie dollar in dit proces lichtjes achterblijven op de euro. EUR/AUD ging recent voorzichtig hoger in de nauwe band 1.60/1.66. Een opwaartse breuk is mogelijk, met de 1.70 zone als volgende referentie. De (belangrijke) vergadering van de RBA waar de knoop over een eventuele verdere renteverlaging wordt doorgehakt is op 3 november.    

Figuur - EUR/AUD: komt top zijwaarts kanaal verder onder druk?     

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.