Tsjechische kroon blijft regionale achterblijver

De markten: kort op de bal

Centrale bank houdt zich voorlopig op de vlakte 

In een iets langer perspectief kan Tsjechië vergeleken met Polen of Hongarije nog steeds de betere fundamenteel economische kaarten voorleggen. In de correctie van de Centraal-Europese munten sinds midden augustus viel de kroon iets minder terug dan de zloty of de forint. Toch heeft de kroon het recent iets moeilijker. Zo viel op dat de kroon het vrijdag opnieuw minder goed deed dan de forint en de zloty. 

In relatieve termen deed het land het in de eerste fase van de crisis zeker niet slecht vergeleken met andere landen in de regio. Dat is recent veranderd. De Tsjechische republiek is één van de regionale corona-hotspots geworden. De regering kondigde vandaag de noodtoestand af voor een periode van één maand met bijkomende beperkende maatregelen. De nieuwe maatregelen zullen naar alle waarschijnlijkheid het herstel in het vierde kwartaal vertragen.  

Hoe de centrale bank hiermee zal omgaan is onduidelijk. De notulen van de beleidsvergadering van 23 september waren vrijdag vrij neutraal. Een minderheid van de gouverneurs gaf aan dat de recente corona-ontwikkelingen er kunnen toe leiden dat de CNB alsnog haar toevlucht neemt tot verdere (onconventionele) maatregelen, al worden die voorlopig niet geconcretiseerd. De gouverneurs tonen zich intern ook verdeeld over de zwakke kroon. Sommigen zien het als een steun voor het economisch herstel. Andere vinden dat de beweging ver genoeg is gegaan.

Op zich zagen we in de notulen geen aanleiding tot een verdere scherpe verzwakking van de kroon. De markt denkt echter in relatieve termen. In landen als Polen en Hongarije is de focus van het debat gewijzigd. De monetaire versoepelingscyclus heeft daar zijn bodem bereikt. De zwakke munt en relatief hoge inflatie duwden het debat in de richting van monetaire verstrakking (op termijn). In Tsjechië gaat het debat nog steeds over een eventueel bijkomende versoepeling, ook al is er voorlopig ter zake nog niets concreets. De Centraal-Europese munten blijven op korte termijn waarschijnlijk speelbal van het algemeen risicosentiment. We verwachten niet onmiddellijk een scherpe verdere verzwakking van de kroon, maar zonder duidelijkheid over bijkomende versoepeling kan de munt achterblijven tegen de zloty of de forint in een risk-on context.  

Figuur - EUR/CZK: kroon blijft relatief zwak vergeleken met forint en zloty.  

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.

KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Andere berichten uit de markten

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Europese bedrijfsvertrouwen krijgt een stevige knauw

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Riksbank behoudt intentie om de rente te verhogen

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Europa wijst Italiaans budgetvoorstel af…

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.

Olie duikt opnieuw beneden $80 per vat.
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.